ILO: gefeliciteerd met het 100-jarige bestaan!

28 april is in 2003 door de Verenigde Naties benoemd tot de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is een jaarlijkse internationale dag om veilig, gezond en fatsoenlijk werk te promoten en bevorderen. De ILO (International Labour Organization), agentschap van de Verenigde Naties, doet dit al 100 jaar dagelijkse.

De ILO viert dit jaar haar honderdjarig bestaan. De organisatie is in 1919 opgericht vanuit het idee dat een duurzame vrede op de wereld niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Het primaire doel van de ILO is het bevorderen van kansen voor vrouwen en mannen op fatsoenlijk werk in vrijheid, rechtvaardigheid, veiligheid en menswaardigheid, zonder discriminatie op basis van geslacht, geloof of anders.

De verdragen van de ILO gaan dan o.a. ook over het bevorderen van recht op en het behouden van werk voor mannen en vrouwen, arbeidstijden, sociale zekerheid, lonen, veiligheid en het tegen gaan van discriminatie. Nadat een regering het ILO verdrag heeft ondertekend moet zij zich er aan houden en wordt gevraagd deze in de nationale wetgeving op te nemen.

Gefeliciteerd ILO met het 100-jarige bestaan
en met het goede werk dat nog steeds na al die jaren gedaan wordt!

Wat is nu de link tussen de ILO en PEFC?

PEFC stelt sinds 2001 als eis dat alle ILO verdragen worden nageleefd in het bosbeheer. Ook als de regering van een land het ILO verdrag niet heeft ondertekend. PEFC is wereldwijd het enige keurmerk voor duurzaam bosbeheer die deze eis stelt.

Tevens is tijdens de internationale Algemene Vergadering van PEFC in Rio de Janeiro in 2010 besloten om sociale normen ook onderdeel te laten uitmaken van de Chain of Custody certificering, de certificering voor de houtverwerkende industrie, zodat de hele keten op sociaal vlak is afgedekt.

Het werk van de ILO is wat mij betreft bewonderenswaardig en heeft een positieve invloed in de wereld. Ik ben dan ook blij dat de ILO eisen in de PEFC standaarden zijn opgenomen. Des te meer organisaties en regeringen van landen de ILO eisen omarmen des te beter.

It is simple, really. Human health and the health of ecosystems are inseparable.
[Gro Harlem Brundtland speech, 2000, Camberra]

Blog geschreven door Patricia Dolman, Marketing en Communicatie, PEFC Nederland.