India lanceert haar boscertificeringssysteem

Regionale workshops, uitgebreide stakeholderbetrokkenheid in het veld en een landelijke openbare raadpleging, dit zijn slechts enkele van de activiteiten van het Indiase forum die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het nationale boscertificeringssysteem. Het boscertificeringssysteem van India werd gelanceerd tijdens de conferentie van NCCF (Network for Certification and Conservation of Forests) in New Delhi.

Sarah Price, hoofd projecten en ontwikkeling bij PEFC International, reageert na de conferentie: “Ik ben heel blij dat ik hier ben om getuige te zijn van de lancering naast NCCF en veel van de belanghebbenden die betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces, waaronder ministeries, Ngo’s, houtindustrieën, boseigenaargroepen en nog veel meer. Gezien de omvang van India en de diversiteit van zijn bossen, was de ontwikkeling van een nationaal systeem geen kleine taak, maar het was een opmerkelijke gestage, systematische vooruitgang die NCCF en belanghebbenden de afgelopen drie jaar hebben geboekt”.

“Aanvankelijk was bosbeheer voornamelijk gericht op houtwinning, maar nu is er een paradigmaverschuiving om duurzame ecosystemen te bereiken, evenals de aanhoudende beschikbaarheid van ecosysteemdiensten en bestaansmiddelen voor mensen van stammen en andere leefgemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen,” aldus Shri Siddhanta Das, directeur-generaal van bossen en speciaal secretaris van de regering van India.

“NCCF is goed instaat om de balans op te maken van onze huidige kennis en om onze toekomstige werkzaamheden te identificeren voor het behoud van onze bossen, het behoud van de biodiversiteit en het voorkomen van woestijnvorming,” zei de heer Vijai Sharma, voorzitter van NCCF, terwijl hij op de conferentie sprak.

De volgende stappen: het internationale beoordelingsproces

“Nu het nationale systeem klaar is, kijken we er naar uit om het te ontvangen zodat we kunnen beginnen met het internationale beoordelingsproces”, zei Sarah Price. De nationale boscertificeringsystemen van PEFC worden opgesteld op basis van

PEFC’s internationale Duurzame Meetlat met inbreng van álle nationale belanghebbenden, gevolgd door een lokale publieke consultatieronde en een pilot waarbij de standaard in de praktijk wordt toegepast. Gezamenlijk moeten de nationale belanghebbenden besluiten over de definitieve opstelling van het nationale boscertificeringssysteem.

Om vervolgens te garanderen dat aan de internationale eisen van PEFC is voldaan, wordt het nationale systeem getoetst door onafhankelijke deskundigen die daarbij de input van de internationale publieke consultatieronde in beschouwing neemt. Zo kunnen alle geïnteresseerden inzichten verschaffen of een nationale standaard de PEFC-eisen nakomt. De wereldwijde openbare raadpleging is dus een essentieel onderdeel van het PEFC-goedkeuringsproces.

Zodra het nationale systeem met succes dit proces heeft doorlopen stemt de internationale Algemene Vergadering van PEFC of het systeem goedkeuring krijgt, daarbij is de meerderheid van twee-derde van de stemmen nodig.

Meer informatie over:

Network for Certification and Conservation of Forests (NCCF);

het PEFC-goedkeuringsproces.