Letland behaalt opnieuw PEFC goedkeuring
PEFC International General Assembly, Kees Boon

Letland, één van de meest beboste landen in Europa, heeft met succes opnieuw goedkeuring behaald van haar nationale boscertificeringsysteem.

De goedkeuring bevestigt dat het Letse systeem opnieuw voldoet aan de wereldwijde erkende Duurzame Meetlat en zorgt ervoor dat gecertificeerde boseigenaren en bedrijven in het land blijven profiteren van de wereldwijde acceptatie van PEFC.

Sinds Letland voor het eerst werd goedgekeurd door PEFC in 2001, is de helft van het bos in het land – meer dan 1,6 miljoen hectare – PEFC-gecertificeerd. Zo’n 50% van het landoppervlak is bebost in Letland. Daarvan is ongeveer de helft staatseigendom. De rest van het bos is eigendom van 150.000 privé boseigenaren, die samen met hun families een bijzonder onderdeel zijn van de samenleving. In totaal wonen iets meer dan 2 miljoen mensen in Letland.

“Het opnieuw goedkeuren en erkennen van het Letse systeem toont de toewijding aan PEFC en onderstreept onze leidende rol bij het continue verbeteren van boscertificering,“ aldus Ben Gunneberg, CEO van PEFC International. “Wij waarderen de voortdurende inzet, alsook de belangrijke bijdrage van belanghebbenden die deelnamen aan het herzien van de normen en eisen en de evaluatie van het Letse systeem.”

PEFC is nog steeds het enige boscertificeringsysteem wereldwijd dat de goedkeuring van nationale systemen beperkt tot vijf jaar. Herziening van een nationaal boscertificeringsysteem is elke 5 jaar verplicht bij PEFC omdat zo de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen en veranderende waarden, verwachtingen en verlangens van de samenleving meegenomen kunnen worden bij duurzaam bosbeheer.

Om te garanderen dat aan alle voorwaarden, opgesteld in de Duurzame Meetlat van PEFC, is voldaan wordt een nationaal schema getoetst door onafhankelijke deskundige. Deze deskundige stelt vast of het schema voldoet en of het systeem tot stand is gekomen met betrokkenheid van lokale belanghebbenden. Tevens is er een onafhankelijk panel van deskundigen dat het werk van de deskundige controleert. Vervolgens volgt er nog een internationale publieke consultatie over het nationale schema. Pas nadat een boscertificeringsysteem al deze toetsingen heeft doorstaan, wordt het nationale schema voorgelegd aan de PEFC International General Assembly voor “endorsement” (goedkeuring en erkenning).

Meer informatie

  • Evaluatie rapport van ForestSense, onafhankelijke deskundige;
  • Alle documentatie over het Letse systeem