Meer hout: effectief tegen klimaatverandering

Het besparen van energie is de kortste weg naar CO2-vermindering, maar met energiebesparing alleen komen we er niet. We kunnen ook de
gevormde CO2 uit de lucht vastleggen. Gelukkig bestaat er al een mogelijkheid om geproduceerde CO2 op te slaan. Niks innovatiefs of ingewikkelds, maar bewezen effectief. Iedere boom zet efficiënt CO2 om in hout: al miljoenen jaren. Het enige dat nodig is om CO2 te binden: een boom, de zon en water. En het hout van die boom is weer prima bruikbaar als bouwmateriaal, waarin de CO2 opgeslagen blijft. Wanneer
het hout als bouwmateriaal wordt gebruikt, blijft CO2 ook nog eens vastgelegd gedurende de hele levensduur. Indien het hout uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, is er ook nog de zekerheid dat wat geoogst wordt ook weer bijgroeit.

Wat hebben we dus vooral nodig? Meer bomen, meer bossen en meer gebruik van hout. De aanplant van veel kleine bossen is op korte termijn realiseerbaar, zelfs in Nederland. Om meer bos te planten is samenwerking nodig tussen de industrie, als CO2 producent en als aanjager en financier, en de grondeigenaar die wel de ruimte heeft voor bos, maar niet de middelen voor de aanplant.

Maarten Willemen, voorzitter PEFC Nederland
namens Algemene Vereniging Inlands Hout

Ook de overheid speelt een rol. Er zijn al mooie voorbeeldprojecten, maar het kan meer; veel meer. Het belangrijkste is om nu gewoon aan de slag te gaan. Zo is het een prima idee om aan boeren subsidie te verstrekken voor het aanleggen van bos op landbouwgrond. Daarmee worden veel actuele problemen op korte en op langere termijn aangepakt: een deel van de stikstofproblematiek wordt acuut opgelost, de groeiende bomen dragen bij aan het wegvangen van CO2 en over 30-40 jaar leveren deze bossen een duurzame grondstof: hout.

Behalve het aanleggen van nieuw bos helpt dus ook het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen écht bij het tegengaan van klimaatverandering. In hout wordt immers CO2 langdurig vastgehouden. Het duurzaam beheren van bos betekent vóór alles dat deze bossen ook bos blijven. Door het hout uit deze bossen te gebruiken krijgen de bossen economische waarde en wordt vooral in de tropen juist voorkómen dat bossen verdwijnen voor andere doelen, zoals voor de productie van veevoer of palmolie. Geen ontbossing dus door houtproductie, maar duurzame houtproductie om ontbossing tegen te gaan! Want dan wordt gegarandeerd dat deze bossen goed beheerd worden. Dat wil zeggen: met respect voor het leefgebied van planten en dieren én met respect voor de rechten en het welzijn van de mensen die in- of van het bos leven. Meer duurzaam beheerde bossen én het gebruik van duurzaam geproduceerd hout uit deze bossen dragen efficiënt bij aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Bij het aanleggen of beheren van bossen én bij het oogsten en gebruiken van hout is het natuurlijk van belang dat die duurzaamheid ook echt wordt gegarandeerd. Alle betrokken partijen: de financiers, de overheid én u, als burger, moeten er op kunnen vertrouwen dat duurzaam ook echt duurzaam is. Het certificeren van het bosbeheer, het hout en het papier en de verwerkende industrie is een bewezen manier om dit vertrouwen te bevestigen. Certificeren betekent dat door onafhankelijke deskundigen wordt beoordeeld of het bosbeheer voldoet aan de strenge eisen die we er aan stellen, én of het hout dat we gebruiken ook aantoonbaar uit duurzaam beheerde bossen komt. Certificering geeft de garantie dat we door het gebruiken van hout ook écht bijdragen aan de oplossing in plaats van aan het probleem. Met gecertificeerde bossen en met gecertificeerd hout en papier weet iedereen dat onze bossen duurzaam worden beheerd.

Maarten Willemen

Voorwoord gepubliceerd in Algemeen Dagblad, Analyse #51 Goede Start d.d. 5.03.2020