Nederlands boscertificeringssysteem ter goedkeuring voorgelegd

PEFC Nederland heeft voor hernieuwde goedkeuring de nationale boscertificeringssysteem bij PEFC International ingediend. Tijdens de internationale publieke consultatieronde kan een ieder feedback geven. De consultatieronde loopt van 10 mei tot 8 juli 2021.

Het Nederlandse boscertificeringssysteem, PEFC Certificering Systeem Nederland (PCSN), is herzien door een groep belanghebbenden, het Forum geheten, onder leiding van voorzitter Albert Schimmelpennick.

Het herziene Nederlandse certificeringssysteem is een van de eerste nationale systemen die ter goedkeuring bij PEFC International is ingediend waarin Bomen Buiten het Bos zijn opgenomen. Certificering van Bomen Buiten het Bos is een van de innovaties in de Sustainability Benchmark nadat deze in 2018 geactualiseerd was.

Om aanvullende informatie te geven over het herziene Nederlandse boscertificeringssysteem, houden we op 10 mei om 10.00 uur een webinar.

Schrijf je in voor het webinar

Rob Philipsen van de Gemeente Epe ontvangt plaquette voor aan de gevel welke duidelijk maakt dat het bosbeheer het PEFC-certificaat heeft

Het goedkeuringsproces

Na herziening van het nationale systeem heeft PEFC Nederland het herziene systeem ter goedkeuring voorgelegd aan PEFC. Het nationale systeem ondergaat nu het beoordelingsproces, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige stelt vast of het schema voldoet en of het op een manier tot stand is gekomen waarbij alle betrokkenen hebben kunnen participeren. Als het schema dit proces doorstaat wordt het voorgelegd aan de PEFC International General Assembly voor “endorsement” (goedkeuring en erkenning).

Een belangrijk aspect van het beoordelingsproces is de publieke consultatieronde van zestig dagen. Tijdens deze zestig dagen kunnen belanghebbenden van over de hele wereld hun feedback geven over het systeem. De deskundige zal de informatie die tijdens deze consultatieronde wordt ontvangen gebruiken bij zijn beoordeling van het systeem.

Sander Schimmelpennick interviewt Albert Schimmelpennick over bosbeheer en PEFC