Nieuwe bestuursleden PEFC International bekend

Tijdens de 22e internationale Algemene Vergadering van PEFC zijn vertegenwoordigers van organisaties voor natuurbehoud uit de tropische bosbouw en de bosbouwindustrie, unaniem gekozen tot lid van de Raad van Bestuur van PEFC International.

Naast twee terugkerende bestuursleden, Riikka Joukio (bosbouw en verwerkingsindustrie) en Hervé Le Bouler (NGO), verwelkomt PEFC International twee nieuwe bestuursleden: Gerald Pfiffinger (ENGO) en Mohd Nurudeen Iddrisu (tropische bosbouw).

“We hebben boscertificering nodig in de ontwikkelingslanden”, zei Dr. Iddrisu, na zijn acceptatie tot de Raad van Bestuur. “Nu ik lid ben van het PEFC-bestuur, ga ik contact leggen met mijn medegenoten in de tropische landen om ook daar boscertificering op de nationale agenda te krijgen.”

“Tijdens mijn eerste termijn in het bestuur ontdekte ik de diversiteit van PEFC. Voor de komende jaren is mijn rol te helpen werken aan onze toekomstvisie. Bosbouw is de oplossing voor zoveel van de problemen in de wereld en door samen verder te gaan, kunnen we deze toekomst realiseren”, zei de heer Le Bouler die aan zijn tweede termijn als bestuurslid begint.

“Mijn focus zal liggen op het verbeteren van de marktwaarde van PEFC en ervoor te zorgen dat de opvattingen van het bedrijfsleven voldoende worden weergegeven”, aldus mevrouw Riikka Joukio die ook aan haar tweede termijn in de Raad van Bestuur begint.

Vertrekkende bestuursleden
We hebben afscheid genomen van drie leden van de Raad: Sheam Satkuru-Granzella, Joseph Lawson en Mike Rose.

“Joe zit al sinds 2011 in de Raad van Bestuur, Mike sinds 2015 en Sheam is sinds 2009 bij ons, waaronder zes jaar als vicevoorzitter”, zegt Ben Gunneberg, CEO van PEFC International. “We willen hen allemaal bedanken voor hun bijdragen en toewijding aan PEFC en wensen hen het beste in hun toekomstige activiteiten.”

Hoe werkt het?
Leden van de Raad van Bestuur van PEFC International worden gekozen door de Algemene Vergadering. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden dat er evenwicht is tussen de diverse belanghebbenden die PEFC steunen, de geografische spreiding van de leden en geslacht. Het is de verantwoordelijkheid van de Nominatie Comité om dit evenwicht te garanderen.

Een overzicht van alle leden van de Raad van Bestuur kunt u hier vinden.