Oproep tot het indienen van voorstellen: het 2018 PEFC Collaboration Fund is open
PEFC Myanmar project

Het 2018 PEFC Collaboration Fund is nu open, je kan jouw project voorstel indienen. Zorg ervoor dat je vóór 11 mei 2018 jouw voorstel hebt ingediend!

Dit jaar is PEFC op zoek naar projectvoorstellen van organisaties welke een voortrekkersrol hebben bij de toepassing van technologie en innovatie binnen boscertificering. “Na de PEFC Stakeholder Dialogue eind 2017 met het thema ‘Making Certification SMART’ blijkt dat er geen twijfel is bij onze zeer diverse belanghebbenden dat boscertificering moderne innovaties en technologie moet omarmen”, benadrukte Sarah Price, hoofd Projecten en Ontwikkeling van PEFC International. “Als reactie hierop proberen we via ons Collaboration Fund 2018 leden en hun partnerorganisaties te ondersteunen bij hun inspanningen om technologische innovatie binnen certificering te omhelzen.”

Wat we zoeken
We zijn op zoek naar ambitieuze oplossingen om lastige onderwerpen aan te pakken, zoals het toegankelijker maken van certificering voor kleine boseigenaren, innovatieve benaderingen voor het controleren en het verzamelen van gegevens of nieuwe manieren om consumenten te betrekken bij duurzaamheid.

We willen bijvoorbeeld projecten die baanbrekend werk verrichten voor nieuwe toepassingen van technologie en innovatie en nieuwe oplossingen beloven voor:

  • de betrokkenheid van en het inzetten van de samenleving bij duurzaam bosbeheer;
  • het versterken van traceerbaarheid en betrouwbaarheid in de waardeketen;
  • het creëren van efficiënt en toegankelijk maken van certificering voor duurzaam bosbeheer;
  • het ontwikkelen van certificeringsprocessen, gegevensverzameling en impactmeting.

Lees de oproep voor voorstellen in detail

Wil je meedoen?
PEFC-leden, zowel nationale leden als internationale belanghebbenden die lid zijn, komen in aanmerking om een voorstel in te dienen tezamen met partners. Projectpartners kunnen allerlei soorten organisaties zijn, zowel uit de private als publieke sector. Projectvoorstellen kunnen een bijdrage van maximaal 50.000 CHF (± €42.500) vragen en moeten een maximale projectperiode van 3 jaar hebben.

Het fonds zal nieuwe en aanvullende activiteiten ondersteunen in plaats van bestaande, lopende activiteiten- en kosten. Projectindieners dienen bewijs mee te sturen van cofinanciering door partners van ten minste 35% van het totale projectbudget.

Download het aanvraagformulier en solliciteer dien jouw projectvoorstel vóór 11 mei 2018 in!

Geen lid, maar toch geïnteresseerd?
Meld je aan voor het Technologie en innovatieplatform

Wil je meedoen maar ben je geen lid van PEFC? Doe dan mee met ons online Technologie en Innovatieplatform! Het Technologie en Innovatieplatform helpt partners bij elkaar te brengen.

Dit platform is ontworpen om permanente interactie mogelijk te maken en te stimuleren tussen PEFC International, PEFC-leden, leveranciers van oplossingen en andere belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen en bijdragen aan doelgerichte innovatie binnen boscertificering.

Projectvoorstellen moeten worden ingediend door PEFC-leden maar leveranciers van technologieoplossingen en andere belanghebbenden spelen een cruciale rol als partners bij deze voorstellen. Het platform helpt partners hiervoor bij elkaar te brengen.

Als je lid van dit platform wilt worden en deel wilt nemen aan het PEFC Collaboration Fund, vul je dit registratieformulier in.

Voor meer informatie:

  • Lees de oproep voor voorstellen in detail;
  • Download het aanvraagformulier en solliciteer dien jouw projectvoorstel vóór 11 mei 2018 in!;
  • Lees meer over het PEFC Collaboration Fund, inclusief lopende en afgeronde projecten;

Bij vragen kun je contact opnemen met de afdeling Projecten en Ontwikkeling van PEFC International: email development@pefc.org, telefoon + 41 227 994 540.

Over het PEFC Collaboration Fund:

PEFC startte het PEFC Collaboration Fund in 2011 om vooruitgang te bevorderen met duurzaam bosbeheer in alle uithoeken van de wereld. Het is namelijk onderdeel van het werk van PEFC om duurzaam bosbeheer wereldwijd aan te moedigen. Sinds de lancering van het Collaboration Fund zijn al vele projecten gefinancierd. In totaal heeft het Collaboration Fund tot nog toe zo’n 650.000 Zwitserse Franken (±€ 600.000) geïnvesteerd om duurzaam bosbeheer te stimuleren. Daaraan werd ruim 840.000 Zwitserse Franken (±€ 765.000) toegevoegd door organisaties die participeerde in de diverse projecten.