PEFC certificering voor boeren en agrobosbouwers

De Duurzame Meetlat met internationale eisen waaraan nationale PEFC bosstandaarden moeten voldoen is herzien. De internationale publieke consultatie ronde is geopend. We vragen je om jouw inzichten en kennis te delen om ons te helpen dit belangrijke document verder te verbeteren.

De Duurzame Meetlat voor duurzaam bosbeheer vormt de kern van wat PEFC doet. Het is de basis voor de vereisten waaraan boseigenaren of beheerders moeten voldoen om op lokaal niveau een PEFC-certificaat te behalen. We moeten er daarom met z’n allen voor zorgen dat de Meetlat blijft voldoen aan de eisen en verwachtingen – zowel nu als in de toekomst.

Van uitgebreide sociale vereisten tot verfijnde definities in het bos en zelfs de mogelijkheid om de reikwijdte van duurzaam bosbeheer te verbreden; samen met belanghebbenden hebben we de Meetlat verbeterd en verscherpt. Graag horen we jouw mening over de wijzigingen.

Geef nu jouw feedback! De deadline is 26 juni 2018.

Wat is er veranderd?

Voor veel belanghebbenden, vooral eigenaren van kleine boerderijen, is de belangrijkste verandering de toevoeging van Trees outside Forests (ToF, bomen buiten het bos). Hiermee wordt de PEFC-certificering toegankelijk voor miljoenen boeren die geen bossen bezitten, maar bomen op landbouwgrond of nederzettingengrond hebben die momenteel buiten de scope van certificering vallen.

We hebben ook de sociale vereisten uitgebreid met een meer aandacht voor mensenrechten, minimumnormen voor de lonen van bosarbeiders (zowel migranten als lokaal) en de bevordering van gelijkheid van seksen. De arbeidsomstandigheden zullen nu geregeld worden gevolgd en waar nodig worden aangepast en het werkgelegenheidsbeleid moet gelijke kansen en geen discriminatie omvatten.

Het herziene document bevat ook een verfijnde definitie van ecologisch belangrijke bosgebieden, ondersteunt klimaatpositieve praktijken en verbiedt herbebossing of bebossing van ecologisch belangrijke gebieden zonder bos.

Neem voor meer informatie de revisiedocumentatie door.

Publieke consultatie

PEFC nodigt alle geïnteresseerde partijen uit om hun feedback te geven over de herziene Duurzame Meetlat voor duurzaam bosbeheer – PEFC ST 1003: 201X.

Deze publieke consultatie is geopend tot 26 juni 2018. Geef je feedback via het online consultatietool.

Meer informatie

De revisiedocumentatie is hier te lezen.

Neem deel aan de raadpleging – je hebt tot 26 juni 2018 (Engels)

Blijf up-to-date over de herzieningen van standaarden via de Engelstalige website Standards Revision

Meld je aan voor de Standaarden Revisie nieuwsbrief (Engels)

Als u vragen heeft over het herzieningsproces, neem dan contact op met Christian Kämmer, Technisch medewerker, PEFC International, E-mail: technical@pefc.org.