PEFC, de eerste jaren

De oprichting van PEFC in juni 1999 was een keerpunt voor kleine boseigenaren in Europa. Het markeerde de start van een internationaal boscertificeringssysteem dat hun behoeften centraal stelt, waardoor ze certificering kunnen behalen en toegang hebben tot veeleisende markten. Maar het duurde niet lang voordat boseigenaren buiten Europa ook konden profiteren …

Omdat we ons 20-jarig jubileum vieren, gaan we de komende maanden een ‘kijkje’ nemen in onze geschiedenis. Vandaag kijken we terug op onze begin jaren.

Na de oprichting van PEFC in juni 1999 hadden we een kantoor nodig en moesten we beslissen in welk land we zouden zijn gevestigd. Luxemburg werd gekozen en binnen een jaar was het secretariaat van PEFC International operationeel. Om te communiceren met de PEFC-leden en de bosbouwsector werd in maart 2000 de eerste PEFC-nieuwsbrief.

Een mijlpaal kwam in mei 2000 toen Finland, Zweden en Noorwegen de allereerste landen werden die de PEFC-goedkeuring van hun nationale boscertificeringssystemen bereikten. Dit betekende dat boseigenaren, groot en klein, PEFC-certificering konden behalen. Tezamen was dat toen 18 miljoen hectare bosgebied PEFC-gecertificeerd. Vandaag is dat meer dan 300 miljoen hectare!

PEFC General Assembly, Luxembourg, 2000

PEFC General Assembly, Genève, 2018

In de voetsporen van bosbeheer kwam de PEFC Chain of Custody-certificering, de essentiële schakel tussen het bos en de consument. De ontwikkeling van de regels voor de verificatie van de houtketen werd gestart in maart 1999 in Segovia, Spanje. De PEFC Algemene Vergadering heeft de regels in februari 2000 unaniem goedgekeurd en de weg geopend voor PEFC-gecertificeerde producten op de markt.

In 2001 hebben we de conventies van de International Labour Organization (ILO) opgenomen in onze richtlijnen. Deze richtlijnen bepalen de vereisten voor de manier waarop landen hun nationale norm voor bosbeheer moeten ontwikkelen. Deze verandering plaatst arbeidsrechten in het hart van onze normen, iets dat voor ons – nu en in de toekomst – belangrijk blijft. Bekijk onze nieuwste Benchmark voor duurzaam bosbeheer welke tijdens de 23e internationale General Assembly van PEFC in november jl. werd aangenomen, waarin we de sociale vereisten verder hebben uitgebreid.

Een belangrijke ontwikkeling kwam aan het begin van 2002, toen we onze eerste online publieke database lanceerden. Via een nieuwe website hadden bedrijven nu eenvoudig toegang tot informatie over de oorsprong van hout met het PEFC-logo. Bezoek de huidige database.

Het was nog maar twee jaar geleden dat we van start gingen, maar in 2001 hadden we al een lid buiten Europa: Canada. Deze werd snel gevolgd door Australië, Brazilië, Chili en Maleisië, die allemaal lid werden van de PEFC alliantie in 2002. Het was duidelijk dat we niet langer Europees waren.

Blijf op de hoogte om meer te leren over mijlpalen in de geschiedenis van PEFC!

PEFC 20 jaar – Samen maken we het verschil voor morgen!

Dit artikel is n.a.v. het 20-jarig bestaan van PEFC. Via een reeks artikelen zullen we elke maand het verhaal van PEFC vertellen, van de eerste ideeën tot vandaag. Met de hashtag #20yearsofcaring delen nationale PEFC kantoren, -leden en belanghebbenden wereldwijd via social media hun activiteiten.

Hoogtepunt van het jubileumjaar is de PEFC Forest Certification Week in november met in die week de openbare PEFC-„Stakeholder Dialogue“ op 14 november in Würzburg, Duitsland. Het thema van het evenement is ‘Certificering en duurzaamheid: van niche tot mainstream’. Tijdens deze dag wordt naar de toekomst gekeken, waar brengen de komende 20 jaar ons naartoe.