PEFC geschiedenis, van Europees naar wereldomvattend.

Tijdens de 6 jaar tussen 2004 en 2010 groeide PEFC uit van een oorspronkelijk Europese organisatie tot een internationale organisatie.

De PEFC ontwikkeling gaat onverminderd door! In juli keken we terug op onze beginjaren, van de oprichting in 1999 tot onze naamsverandering in 2003. In deze periode hadden we wel leden buiten Europa maar niemand had nog PEFC goedkeuring verkregen voor hun nationale bosbouw certificeringssysteem. Dit hield in dat vooralsnog alleen Europese boseigenaren profiteerden van PEFC goedkeuring. Dit veranderende allemaal in 2004.

December 2003

Slechts 5 jaar na de oprichting van PEFC, het certificeringssysteem voor Europese boseigenaren, konden we het eerste PEFC gecertificeerd bos buiten Europa verwelkomen. Australië en Chili behaalden, voor hun lokale standaarden, PEFC goedkeuring. Dit betekende de eerste grote sprong voorwaarts van een Europese naar een Internationale organisatie.

Sindsdien zijn we doorgegroeid tot het grootste bos certificeringssysteem. Bossen met een PEFC certificering bevinden zich in 37 landen, verdeeld over 5 continenten.

2004 tot 2010: zes jaar van gestage groei

Eind 2004 was er meer dan 2 miljoen hectare bos met PEFC certificering in Zuid- Amerika en Oceanië. Vlak hierna werd door PEFC goedkeuring gegeven aan CSA (Canadian Standard Association) het Canadese boscertificeringssysteem en SFI (Sustainable Forest Initiative). Hierdoor werden in Noord-Amerika zeer grote bos oppervlakten met certificering toegevoegd. Dit betekende de tweede grote sprong voorwaarts, het bosareaal met PEFC certificering, steeg van 55 naar 187 miljoen hectare.

 In 2004 werd ook in Afrika een belangrijke stap gezet met de toetreding van PAFC in Gabon tot het PEFC bondgenootschap. Gabon werd daarmee het eerste Afrikaanse land dat een nationaal bosbouw certificeringssysteem ontwikkelde. Sindsdien hebben PAFC Kameroen en PAFC Congo zich bij Gabon aangesloten. Deze samenwerking in het ontwikkelen van regionale systemen is een primeur. Voordeel is dat deze drie organisaties de mogelijkheid benutten hun middelen te bundelen en kennis delen om toch onafhankelijk van elkaar hun systemen op nationaal niveau te ontwikkelen en in te voeren.

Gedurende de opeenvolgende jaren van groei van bosareaal met PEFC certificering in Europa, Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika werd het steeds duidelijker dat we ook naar Azië moesten kijken. In 2007 hebben we het Azië “promotie initiatief” gelanceerd. Dit initiatief had als voornaamste doelen; de mogelijkheid in de regio scheppen tot PEFC certificering van duurzaam bosbeheer, het vergroten van PEFC bekendheid en de groei van het aantal Chain of Custody certificeringen.

In 2009 is het Maleisisch nationaal bosbouw certificeringssysteem door PEFC goedgekeurd, met als resultaat dat binnen een jaar 4 miljoen hectare bos PEFC certificering behaalde. Sindsdien is onze aanwezigheid in die regio continu uitgebreid. Er zijn nu 9 nationale PEFC leden waaronder China, India en Indonesië en verschillende andere landen ontwikkelen hun eigen nationale certificeringssystemen op basis van de PEFC richtlijnen.

Eind 2010 was er wereldwijd al 220 miljoen hectare bos met PEFC certificering, verdeeld over 27 landen op vijf continenten. Tussen 2004 en 2010 is het aantal PEFC Chain of Custody certificeringen verviervoudigd, de teller staat nu op ruim 22.500 in 53 landen.

Blijf ons volgen voor meer mijlpalen in de PEFC geschiedenis!