PEFC NL ondersteunt Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubel- en retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben in aanwezigheid van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen, het convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer ondertekend. Dit convenant is erop gericht om duurzaam bosbeheer te bevorderen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken. PEFC Nederland verklaart aan het doel van dit initiatief bij te dragen.

 

Ondertekening adhesieverklaring Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer door de voorzitter van PEFC Nederland, Kees Boon.