PEFC participant Dutch Green Building Council
PEFCDutchGreen Building Participanten

Het PEFC-keurmerk is participant geworden van het kennisplatform Dutch Green Building Council (DGBC).

PEFCDutchGreen Building Participanten
Kees Boon, voorzitter van PEFC Nederland, over de achtergronden van de betrokkenheid van PEFC bij DGBC: “DGBC en PEFC zetten zich allebei in voor duurzaamheid, maar natuurlijk elk met een eigen focus en inhoud. DGBC maakt o.a. een speerpunt van gezondheid in gebouwen als wezenlijk onderdeel van duurzaam bouwen. Dat spreekt ons aan. Immers het is aantoonbaar dat hout een geweldig positieve invloed heeft op het binnenklimaat van gebouwen en daarmee op het welbevinden en de gezondheid van mensen die er wonen en werken. Duurzaam hout uit goed beheerde bossen kan daarbij een uitstekende rol vervullen. Wij gaan er van uit  dat we elkaars netwerken kunnen versterken vanuit de relatie DGBC en PEFC. Duurzaam hout en gezondheid verbinden is een uitstekende keuze.”

Annemarie van Doorn, directeur DGBC, bevestigt de uitspraak van PEFC: “Wij zien het precies zo, ik herken me daar helemaal in!”

De DGBC heeft tot doel de bebouwde omgeving duurzaam te maken waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken. De duurzaamheid van de bebouwde omgeving wordt meetbaar door duurzaamheidskeurmerken voor gebouwen en gebieden te beheren, te ontwikkelen en te onderhouden. Daarnaast stimuleert DGBC kennisontwikkeling in de bouw door het faciliteren van trainingen en onderzoeken en organiseert bijeenkomsten waar de DGBC-participanten kennis kunnen delen. Redenen genoeg voor PEFC om participant te worden van de DGBC.

Meer informatie:

01.07.2015