Publiek gevraagd om mening over nieuwe PEFC-bosstandaard

Forum PEFC Nederland stelt de conceptversie beschikbaar voor publiek

Het PEFC Forum heeft recent een conceptversie van de vernieuwde Nederlandse bosstandaard opgesteld. Dankzij de nieuwe standaard wordt het in de toekomst onder meer mogelijk om het beheer van bomen te certificeren die niet in een bos staan, maar bijvoorbeeld op het platteland of in de stad groeien. Daarnaast zijn in de vernieuwde standaard nog een aantal wijzigingen opgenomen. PEFC wil nu graag van het grote publiek weten wat het vindt van de nieuwe standaard en start daarom met een publieke consultatieronde.

Onder leiding van voorzitter Albert Schimmelpenninck is het PEFC Forum in september 2019 aan de slag gegaan met het actualiseren van de Nederlandse bosstandaard. Deze was aan modernisering toe, ook omdat de internationale PEFC-regels inmiddels zijn aangescherpt. Na zes vergaderingen is het Forum tot een consensus gekomen over deze conceptstandaard, nu is het publiek aan zet.

Wat is er precies aangepast?

Er zijn in de nieuwe bosstandaard enkele regels aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van omvorming, bos- en boommenging en het werken in ecologisch belangrijke bosgebieden. Ook is er meer rekening gehouden met het klimaatbestendig maken van het bos, door op kleine schaal soorten toe te laten die niet op de ‘rassenlijst bomen’ voorkomen. Het meest in het oog springend is echter dat er een bijlage is gekomen die gebruikt kan worden om bomen buiten het bos te kunnen certificeren voor duurzaam beheer. Zo kunnen gemeenten of andere overheidsinstanties, maar ook agrarische collectieven aan de slag om hun bomenbeheer aantoonbaar duurzaam te maken. PEFC heeft steeds voor ogen gehouden dat certificering volgens PEFC goed uitvoerbaar moet zijn met zo min mogelijk extra regels.

Publieke consultatie

Op donderdag 12 maart start de publieke consultatie. Dat betekent dat iedereen in Nederland feedback kan leveren op de nieuwe regels. Zijn de regels in uw ogen niet duidelijk genoeg? Of missen er nog criteria? U heeft tot en met 26 april de tijd om feedback te leveren. Dat werkt heel eenvoudig. U gaat naar de website. Daar vindt u de complete conceptstandaard en heeft u de mogelijkheid om op ieder criterium feedback te geven. Wanneer u daarbij uw naam en mailadres achterlaat, wordt u geïnformeerd over het vervolg en kunnen we contact met u opnemen in geval van vragen. Het Forum komt eind mei 2020 bij elkaar om alle reacties te bespreken.

Bijeenkomst

PEFC Nederland organiseert verder op 14 april 2020 van 17:00 tot 20:00 uur een bijeenkomst, specifiek voor boseigenaren, om in detail in te gaan op de veranderingen in de standaard en ook om te bespreken hoe deze standaard nog beter kan worden. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@pefc.nl.

De bijeenkomst vindt plaats bij restaurant het Aardhuis in Hoog Soeren en is gratis toegankelijk. U wordt van een warme maaltijd voorzien. Het aantal plaatsen is beperkt dus schrijf u snel in. De publieke consultatie en de bijeenkomst zijn gelegenheden om bij te dragen aan de kwaliteit van het Nederlandse bosbeheer.

Meer informatie over het Nederlandse PEFC Forum en de planning is hier te lezen op de website.

Actueel 23.3.2030: De bijeenkomst op 14 april gaat vanwege de maatregelen omtrent het Corona (COVID-19) virus niet door.

Deze video geeft een impressie hoe het Forum samenwerkt.