Tomorrow’s Timber Talks krijgen vervolg

En De Bouwloods maakt duurzame, houten boekomslag

De afgelopen maanden verzorgden Pablo van der Lugt (Green Matters/TU Delft) en Atto Harsta (Aldus bouwinnovatie/de Bouwcampus) diverse bijeenkomsten waarin de vele toepassingsmogelijkheden van PEFC-gecertificeerd hout als bouwmateriaal werden besproken. Deze zogeheten Tomorrow’s Timber Talks worden zo goed gewaardeerd dat er de komende maanden een vervolg aan wordt gegeven.

Van der Lugt en Harsta schreven gezamenlijk het boek Tomorrow’s Timber over de vele gebruiksmogelijkheden van duurzaam hout als bouwmateriaal. Speciaal voor PEFC maakten zij een gepersonaliseerde versie van het boek en deze versie is nu nóg fraaier geworden. De Bouwloods uit De Meern -een stichting die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans biedt werkervaring op te doen- heeft namelijk een speciale omslag gemaakt van PEFC-gecertificeerd LVL (Laminated Veneer Lumber) van de firma Metsä Wood.

Deelnemende organisaties aan de Tomorrow’s Timber Talks krijgen na afloop woody bags om te verspreiden onder de werknemers met daarin onder meer dit fraaie exemplaar van het besproken boek.

De Talks van Van der Lugt en Harsta zijn bedoeld voor bouwprofessionals die meer willen weten over de toepasbaarheid van hout, denk hierbij aan architecten, ontwerpers, ontwikkelaars in de bouw, bouwers en beleidsmakers. Vanwege corona zijn tot nu toe vooral online varianten van de Talks gegeven, zowel in het Nederlands als in het Engels. Eind november 2020 werden medewerkers van Royal HaskoningDHV bijvoorbeeld bijgepraat. Een van de deelnemers reageerde na afloop zeer positief: ‘Naast de ervaring die we momenteel opdoen in onze ‘houtprojecten’, was jullie presentatie een erg goede verdiepingsslag in de houtbouw.’ 

Er werden de afgelopen maanden nog tal van andere Talks gehouden, onder meer voor Inbo Architecten, Ector Hoogstad Architecten, Pieters Bouwtechniek en Dutch Green Building Council. In het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam werd een bijeenkomst gehouden voor kleinere architectenbureaus en individuele, geïnteresseerde bouwprofessionals.

Door PEFC-gecertificeerd hout te gebruiken, wordt ontbossing voorkomen en de CO2-opname verhoogd. PEFC-gecertificeerde boseigenaren moeten er namelijk voor zorgen dat hun bosoppervlaktes gelijk blijven of groter worden. Door hout te gebruiken als bouwmateriaal, draag je bij aan het behalen van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties én je voldoet aan de vraag van de consument om duurzame producten.

Meer weten?

Op YouTube zijn twee video’s te vinden over dit onderwerp: één over de Talks van Van der Lugt en Harsta en één over de productie van het nieuwe houten omslag door De Bouwloods.

Wil je meer informatie over de Tomorrow’s Timber Talks of je gelijk aanmelden? Dat kan op pefc.nl/talks.
De Tomorrow’s Timber Talks zijn erkende en geregistreerde CPD trainingen bij het Architecten Register.