Vertrekkende en (her)benoeming bestuursleden PEFC Nederland

Het bestuur van PEFC Nederland heeft tijdens de Algemene Vergadering in november afscheid genomen van twee bestuursleden: Bart Jan Scheeffer van Stora Enso en Erik Jan Verweij van The Navigator Company.

Maarten Willemen, voorzitter van PEFC Nederland, bedankt beide heren voor hun jarenlange inzet. Eric Jan Verweij was bestuurslid van november 2013 t/m 2019, Bart Jan Scheeffer van november 2010 t/m 2019. Scheeffer hield een afscheidsrede waarin hij terugblikte op zijn negen jaar als bestuurslid van PEFC Nederland. Bijvoorbeeld dat tijdens deze periode de eerste Nederlandse bosstandaard tot stand gekomen is, gevolgd door PEFC bosbeheer certificering bij boseigenaren en 1.500 locaties PEFC Chain of Custody gecertificeerd zijn. Naast waardering van de aanwezige leden, medewerkers en bestuursleden kregen beide heren een geschenk. Gemaakt van … hoe kan het ook anders: gecertificeerd hout.

Anne-Phia Maris van PKF Pallets werd tijdens de vergadering als nieuw bestuurslid voorgedragen aan de leden. Hans Gierveld, Landgoed Twickel, en Cris Mul, Koninklijke Eduard van Leer B.V., stelden zich herkiesbaar. De leden stemden unaniem in met de voordracht en herkiezing.

Het bestuur van de vereniging PEFC Nederland bestaat ten hoogste uit zes leden. Bestuursleden treden na drie jaar af of zijn herkiesbaar voor een gelijke periode.

Van links naar rechts: Maarten Willemen (Algemene Vereniging Inlands Hout), Cris Mul (Koninklijke Eduard van Leer B.V.), Bart Jan Scheeffer (Stora Enso), Anne-Phia Maris (PKF Pallets BV), Norman Snel (Sappi), Erik Jan Verweij (The Navigator Company). Niet op de foto Hans Gierveld (Landgoed Twickel).