Waarom Hout met Hartstocht?
Boomfeestdag 2016 PEFC stand

Een vraag die wij stelden aan Huib van Veen. Huib is werkzaam bij PEFC en verantwoordelijk voor Beleid & Registratie en nauw betrokken bij het maken van de campagne Hout met Hartstocht.

HvVeen Boom_groot

V: De campagne Hout met Hartstocht is een maand geleden op Valentijnsdag gestart. Waarom vind jij de campagne Hout met Hartstocht belangrijk?

A: Hout met Hartstocht laat de mensen zien die zélf met het materiaal uit het bos werken. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal waarom zij kiezen voor hout of papier. In Hout met Hartstocht komen mensen in beeld zoals ze zijn; puur en niet gekunsteld. Herkomst van het hout of papier uit duurzaam beheerd bos is daarbij een terugkerend aspect dat hiermee aandacht krijgt. Ik denk dat deze authentieke aanpak mensen aanspreekt. Ik hoop dat door Hout met Hartstocht meer mensen in Nederland weten dat duurzaam bosbeheer heel mooie, nuttige en verantwoorde grondstoffen en producten van hout en papier oplevert.

 

V: Zijn mensen dan nog niet op de hoogte van de positieve effecten van duurzaam bosbeheer volgens jou?

A: Ja. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat hout uit duurzaam beheerd bos één van de meest maatschappelijk verantwoorde grondstoffen is die op grote schaal beschikbaar is. Het gebruiken van houtproducten afkomstig uit duurzaam beheerd bos draagt juist bij aan bosbehoud. Dat besef is nodig bij de consument en bedrijven. Uiteindelijk spelen consumenten en bedrijven een cruciale rol met hun aankopen. Als zij hout- en papierproducten met een betrouwbaar keurmerk zoals het PEFC-keurmerk kopen, stimuleren zij boseigenaren om hun bos duurzaam te beheren. Bedrijven die hout-/papierproducten verkopen kunnen met het PEFC-keurmerk laten zien dat zij als bedrijf een maatschappelijke waarde toevoegen.

 

V: Als je duurzaam bosbeheer in het kort moet uitleggen, hoe zou jij dat dan doen?

A: Een boseigenaar beheert bos duurzaam als hij of zij het areaal bos in stand houdt, de productiecapaciteit en biodiversiteit van het bos borgt en rekening houdt met de rechten van bosarbeiders en eventuele lokale bevolking. Daarvoor moet de boseigenaar een reeks concrete criteria toepassen, waaronder het laten terug groeien van bos na het oogsten van bomen.

 

V: Wat is jouw drijfveer in jouw werk?

A: De maatschappij is gebaat bij wijs gebruik van de natuurlijke hulpbronnen die we hebben. Duurzaam bosbeheer doen we niet zomaar voor het milieu, dit doen we uiteindelijk voor onze eigen kwaliteit van leven. Als we namelijk bos goed beheren blijft het ons op grote schaal voorzien van een met zonne-energie geproduceerde en hernieuwbare grondstof: Hout. Hout kan dan andere niet-hernieuwbare grondstoffen deels vervangen en kan daarmee volgens mij indirect de kans op conflicten waarin schaarse niet-hernieuwbare hulpbronnen een rol spelen, verminderen. Tegelijkertijd biedt de biodiversiteit in bossen onder andere een bron van inspiratie voor fundamenteel en daaruit volgend toegepast onderzoek.

Dit drijft mij om de hout- en papierindustrie te helpen om herkomst uit duurzaam beheerd bos aan te tonen en eventuele misopvattingen van opdrachtgevers en consumenten over hout- of papiergebruik, weg te nemen.

 

Over Huib:

Huib heeft gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en de Norwegian University of Life Sciences en zijn MSc, Forest and Nature Conservation, Cum Laude ontvangen. Hij heeft zijn afstudeeronderzoek in de veen- en bosgebieden in Finland gedaan en stage gelopen bij Stichting Probos. Sinds september 2012 is hij werkzaam bij PEFC Nederland. Hij is verantwoordelijk voor Beleid & Registratie. Als hobby is hij onder andere graag vogels aan het spotten tijdens mooie wandeltochten.

18.04.2016