Wereldwijde publieke consultatie Nederlandse boscertificeringsstandaard (PCSN) van start

De volgende stap in het internationale goedkeuringsproces voor de nieuwe PCSN standaard is gezet: belanghebbenden van over de hele wereld worden uitgenodigd om feedback te geven op het herziene Nederlandse boscertificeringsysteem. De deadline voor commentaar is 8 juli. Geef nu je feedback!

Het herziene PEFC-certificeringssysteem Nederland is het eerste Europese nationale systeem die ter goedkeuring aan PEFC is voorgelegd en waarin een Bomen Buiten het Bos (BBB) regeling is opgenomen. BBB-certificering was een van de nieuwe ontwikkelingen van de Duurzame Meetlat die in 2018 door PEFC International is goedgekeurd.

Na de herziening van de nationale standaard door het Nederlandse PEFC Forum heeft PEFC Nederland het herziene systeem ter goedkeuring bij PEFC ingediend. Het nationale systeem ondergaat op dit moment een beoordelingsproces, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige.

Een belangrijk aspect van het beoordelingsproces is de publieke consultatie. Tijdens de zestig dagen durende consultatie kunnen belanghebbenden uit de hele wereld hun commentaar geven over het systeem. De onafhankelijke deskundige zal de informatie uit deze consultatie gebruiken in zijn beoordeling van het systeem.

Geef hier je feedback

Meer informatie nodig?

Om je meer informatie te geven over dit herziene systeem en de nieuwe BBB regeling, hebben we op 10 mei om 10:00 CEST een webinar gehouden. Bekijk hier de opname:

Behoud van de goedkeuring

Wil een nationaal systeem zijn goedkeuring behouden, dan moet het voldoen aan een reeks goedkeuringseisen. Deze eisen gaan over het proces van de landelijke herziening en inhoudelijk op de standaard voor duurzaam bosbeheer.

De nationale systemen ondergaan vijf jaar na hun nationale goedkeuring (eerste goedkeuringsmijlpaal) een periodieke toetsing. De periodieke toetsing omvat een analyse van de standaarden, de gegeven feedback en een publieke consultatie.