Zoek de verschillen

Blog geschreven door Patricia Dolman, Marketing en Communicatie medewerker PEFC Nederland.

Hoewel wij liever over de overeenkomsten praten op weg naar wereldwijd 100% duurzaam bosbeheer, kunnen wij de steeds terugkerende vraag “PEFC en FSC, wat zijn de verschillen?” niet onbeantwoord laten.

PEFC en FSC Wat zijn de verschillen

Om met een andere vraag te beginnen: weet jij eigenlijk wat bossen betekenen?

Een aantal voorbeelden over de functies van bossen:

  • Bos bedekt wereldwijd zo’n 30% van het landoppervlak. Een boom groeit door CO² uit de lucht op te vangen en op te slaan. Als “afval” wordt zuurstof, O², uitgestoten. Zo zijn bossen een enorme opslagplaats voor koolstof en de producent van O².
  • 80% van alle dier- en plantensoorten komen voor in het bos en zijn voor hun voortbestaan direct afhankelijk van het bos.
  • Bossen leveren ons producten als vruchten en noten. Weet je dat zelfs grondstoffen voor medicijnen uit het bos komen?
  • De grondstof hout uit het bos wordt gebruikt voor vele houtproducten als stoelen, verpakkingen, wc-papier, vloeren; zelfs hele gebouwen zijn gemaakt met hout. Het bos geeft ons daarmee een milieuvriendelijke, onuitputtelijke, hernieuwbare en recyclebare grondstof: mits afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
  • In totaal zijn 1,6 miljard mensen wereldwijd economisch afhankelijk van het bos. Ook in Nederland zijn tienduizenden mensen direct en indirect afhankelijk van bos voor hun inkomen. Verlies van bos zou dus een bedreiging vormen voor de manier van leven en het levensonderhoud van velen.

Toch is de vraag “PEFC en FSC, wat zijn de verschillen?”, de meest gestelde.

Vandaar dat deze niet onbeantwoord moet blijven. Je kan de opvallendste punten van verschil tussen de twee keurmerken lezen op de website www.pefcenfsc.nl.

Belangrijker, je kan ook op www.pefcenfsc.nl lezen wat je zelf kan doen om duurzaam bosbeheer wereldwijd te stimuleren.

Help ook mee duurzaam bosbeheer wereldwijd te stimuleren!

We hebben een hulpmiddel gemaakt waarmee je in 8 stappen kan controleren wat je kan doen om te voldoen aan de PEFC Chain of Custody criteria.

PEFC wereldbol illustratie