Tot 14% netto belastingvoordeel met MIA\Vamil

Bedrijven krijgen in 2023 nog meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel en het MIA\Vamil budget is hiervoor dit jaar verhoogd naar € 217 miljoen. 

De Nederlandse overheid bevordert het gebruik van duurzaam geproduceerd hout niet alleen via duurzaam gecertificeerd inkopen, maar ook met financieel voordeel:

Er zijn twee belastingvoordeelregelingen waarvoor PEFC-gecertificeerd hout in aanmerking komt: MIA (Milieu Investeringaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Aanpassingen Milieulijst 2023
De basis van de regelingen is de Milieulijst die onlangs aangepast is. Ten opzichte van 2022 is het een en ander veranderd in de bedrijfsmiddelen op de lijst. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving:

  • De bedrijfsmiddelen voor circulaire utiliteitsgebouwen en woningen zijn aangepast. De eisen voor de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn vervangen door eisen aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen die toegepast worden in het gebouw.
  • Voor duurzame bouwmaterialen en inrichting kun je nu ook belastingvoordeel krijgen bij circulaire wand- of vloerpanelen, circulaire binnendeuren en houtvezelisolatieplaten op basis van reststromen.

Ook wordt er in 2023 meer aandacht besteed aan ‘klimaatadaptie en de inzet van groen’ binnen de MIA\Vamil regeling om de gebouwde omgeving beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden. Bomen houden bijvoorbeeld water vast en dragen bij aan de temperatuurregulatie in de stad (warmte/kou). Wat weer zorgt voor een beter klimaat binnen in de gebouwen, besparing van energie en zo ook voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast dragen meer bomen en ander groen bij aan het in stand houden van de biodiversiteit.

Duurzaam gecertificeerd nieuw hout
Voor bedrijfsmiddelen waarbij een eis gesteld wordt voor investeringen in nieuw hout, geldt dat al het aangeschafte nieuwe hout dat verwerkt wordt, duurzaam gecertificeerd dient te zijn, waarbij:

  • de betrokken fabrikant, aannemer en opdrachtnemer in het bezit zijn van een ‘Chain of Custody’-certificaat van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) is goedgekeurd, én
  • het hout volgens dit ‘Chain of Custody’-certificaat wordt geleverd en verwerkt.

 

→ Weten hoe ook jij gebruik kan maken van de MIA\Vamil regeling?
Kijk dan op MIA en VAMIL voor ondernemers en Gebouwde omgeving en MIA\VAMIL of zoek online in de Milieulijst.