Blog: Gezond leven, nu en in de toekomst

Het coronavirus domineert momenteel het wereldwijde nieuws en dat vind ik natuurlijk niet vreemd: de gezondheid van iedereen is op dit moment het allerbelangrijkste! Maar naast de aandacht voor vandaag, verdient ook de wereld van morgen onze aandacht. Daarin spelen gezonde bossen een cruciale rol. De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot de jaarlijkse Internationale dag van de bossen en dat initiatief ondersteun ik van harte: de beoogde doelen van die dag passen namelijk perfect bij de doelstellingen van PEFC.

Ongeveer 1,6 miljard mensen zijn op de één of andere manier afhankelijk van bossen; omdat ze er in wonen of omdat de bossen hun brandstof, voedsel óf medicijnen leveren. Liefst een derde deel van het aardoppervlak is bedekt met bos en als we gezamenlijk gaan voor een duurzame, gezonde toekomst, dan zou dat minimaal ook zo moeten blijven. De VN hopen dat deze dag bijdraagt aan het voornemen om overal ter wereld gevarieerde bossen te behouden, de missie van PEFC sluit daar naadloos op aan.

Forests and Biodiversity: Too precious to lose

Bossen zijn essentieel om klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden, vooral omdat bomen CO2 opslaan. Maar daarnaast zijn bossen belangrijk om armoede te bestrijden en het welbevinden van mensen te bevorderen. De Internationale dag van de bossen wordt al sinds 2012 gevierd, ieder jaar met een ander thema. Het thema van dit jaar is ‘Bossen en biodiversiteit’: 80% van alle dier- en plantensoorten komt voor in bossen en is voor hun voortbestaan direct afhankelijk van het bos.

Diverse nationale en internationale organisaties, waaronder overheden en particuliere organisaties, willen met dit thema het belang van diversiteit tussen en binnen bossen benadrukken. Het draait daarbij vooral om het creëren van bewustwording bij het brede publiek. Ook op dat vlak sluit deze internationale dag aan bij PEFC’s doelstellingen. De standaarden van PEFC zorgen ervoor dat bossen op een duurzame manier worden beheerd, zodat de diversiteit van bossen ook op de lange termijn kan worden gegarandeerd. De consultatie van zo veel mogelijk verschillende belanghebbenden, voorafgaand aan de vaststelling van PEFC-standaarden, zorgt voor een zo breed mogelijk draagvlak. Op die manier worden de voorschriften – waar ook ter wereld – uiteindelijk ook daadwerkelijk nageleefd.

Natuurlijk begrijp ik dat mensen zich vandaag de dag op de eerste plaats zorgen maken om hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun naasten. Maar laten we toch ook de toekomst niet uit het oog verliezen, misschien wel juist nu. Mogelijk is dit het moment om ons te bezinnen op onze toekomst. Als we verder kijken dan één dag, kunnen we gezamenlijk zorgen voor een gezonde toekomst. En één ding is zeker: gevarieerde en duurzaam beheerde bossen spelen daarin een essentiële rol.

Iedereen sterkte in deze bizarre tijd en pas goed op jezelf! En blijf ook een beetje denken aan de dag van morgen.

Patricia

Auteur: Patricia Dolman, Marketing & Communicatie PEFC Nederland