Boseigenaar meld u aan!
PEFC bos boswerker

PEFC-certificering van uw bosbeheer is laagdrempelig door online systeem.

Het is nu mogelijk voor boseigenaren om het Nederlandse bosbeheer te certificeren volgens de maatstaven van PEFC. Door de groeiende vraag naar aantoonbaar duurzame producten biedt het PEFC-certificaat u meer afzetmogelijkheden. Het PEFC-keurmerk wordt namelijk wereldwijd erkend als duurzaam en legaal. Het bezit van een certificaat voor duurzaam bosbeheer wordt meer en meer een voorwaarde om hout, bosproducten of biomassa te kunnen verkopen aan verwerkers die aantoonbaar duurzame producten maken.

PEFC bos boswerker

 

PEFC werkt met nationale standaarden. Voor de Nederlandse standaard, met daarin de eisen voor het bosbeheer in Nederland, is er nadrukkelijk gekeken naar de praktijk van het Nederlandse bosbeheer en aansluiting bij bestaande nationale regelgeving. Ook wordt er rekening gehouden met omvang van het bosbezit zodat ook het beheer van het kleinere bosbezit voor PEFC-certificering in aanmerking komt. Mede vanwege deze twee praktische voordelen kiezen boseigenaren wereldwijd vaak voor PEFC.

Groepscertificering online via IEB

Boseigenaren kunnen individueel een PEFC-certificaat behalen, maar kunnen zich ook via een groepsbeheerder aansluiten bij een groepscertificaat. Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV (IEB) is in Nederland de eerste groepsbeheerder voor PEFC boscertificering.

IEB heeft een online systeem ontwikkeld waarmee boseigenaren zich kunnen laten certificeren. Door middel van de online checklist kan eenvoudig worden vastgesteld of het huidige beheer(plan) aan de eisen van de PEFC Standaard Nederland voldoet. Het is in één oogopslag duidelijk of en op welke punten er verbeteringen nodig zijn. Nog niet eerder was certificering van duurzaam bosbeheer met behoud van kwaliteit zo snel, doeltreffend en laagdrempelig te organiseren. Het online systeem wordt in Ierland en het Verenigd Koninkrijk al succesvol gebruikt. Na aanmelding ontvangt men de toegangscode voor het online systeem en kan meteen van start. Boseigenaren kunnen zich natuurlijk ook door hun rechtmatige beheerder/rentmeester of adviesbureau laten vertegenwoordigen.

Voor meer informatie over PEFC boscertificering kunt u contact opnemen met ons of met Evan Buytendijk van IEB, e.buytendijk@evanbuytendijk.nl, 055 301 47 54.