Certificering van bomen buiten het bos opent markten voor boomeigenaren

PEFC Nederland was de eerste die goedkeuring kreeg van PEFC International voor de nationale Bomen Buiten het Bos vereisten voor duurzaam beheer. Sinds eind 2023 kunnen Nederlandse organisaties een PEFC-certificaat behalen voor het beheer van hun bomen die buiten de bossen groeien.

Marten de Groot, nationaal secretaris van PEFC Nederland, deelt zijn inzichten over het standaardontwikkelingsproces, de nationale definitie van Bomen buiten Bossen en het verschil dat deze nieuwe certificering in zijn land kan maken.

“In Nederland staat de helft van de bomen buiten de bossen. Dit betekent dat certificering voor bomen buiten bossen erg belangrijk kan zijn, vooral omdat overheidsorganisaties en bedrijven vrijwel altijd gecertificeerd materiaal eisen”, legt hij uit. Met certificering openen we dus meer markten voor de eigenaren van die bomen.”

“Het tweede punt is dat het ook een geweldig communicatiemiddel is voor de eigenaren van bomen buiten de bossen, waardoor ze kunnen aantonen dat ze deze op een duurzame manier beheren.”

Een mondiaal concept afgestemd op de nationale behoeften

Hoewel de definitie van bomen buiten bossen over de hele wereld vergelijkbaar is, loopt hun functie sterk uiteen, waardoor nationale eisen nodig zijn. In lijn met onze bottom-up benadering ontwikkelt elk land zijn eigen nationale standaard, gebaseerd op de internationale PEFC eisen voor Bomen Buiten het Bos, welke onderdeel is van de PEFC Duurzaam Bosbeheer standaard.

“Het concept van onze Nederlandse Bomen Buiten het Bos standaard is gebaseerd op de internationale standaard. We nemen de eisen van boscertificering over en kijken of deze toepasbaar zijn voor bomen buiten de bossen, en zo niet, hoe deze toepasbaar gemaakt kunnen worden”, legt Marten uit.

“Dus wat is de essentie van de eis? En is deze essentie van de eis ook zinvol in de bomen buiten de boscontext?”

Nadat PEFC Nederland de Bomen Buiten het Bos standaard had ontwikkeld, hebben zij deze ter goedkeuring voorgelegd aan PEFC International. Na een rigoureuze beoordeling door een externe beoordelaar en een wereldwijde publieke consultatie, werd de standaard in augustus 2023 door PEFC International goedgekeurd.

Meer informatie