Chili & Noord Amerika opnieuw goedgekeurd door PEFC
Boswerk mannen zaag oogsten - PEFC

De boscertificeringsstandaarden van Certfor en SFI, de nationale PEFC leden in Chili en Noord-Amerika, zijn beide met succes opnieuw goedgekeurd door PEFC International.

De eerste keer dat het Chileense systeem werd goedgekeurd was in 2004, een belangrijke stap voor PEFC omdat Certfor het eerste niet-Europese boscertificeringsysteem was dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan PEFC. SFI, Sustainable Forest Initiative, werd voor het eerst in 2005 goedgekeurd. Het aantal hectare dat SFI-gecertificeerd is, is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 100 miljoen hectare bos, zowel in de Verenigde Staten als in Canada.

Hoe werkt goedkeuring bij PEFC International?

Herziening van boscertificeringschema’s is elke 5 jaar verplicht onder PEFC omdat zo de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen en ook veranderende waarden, verwachtingen en verlangens van de samenleving meegenomen kunnen worden in duurzaam bosbeheer. Om te garanderen dat aan alle voorwaarden, opgesteld in de Sustainability Benchmark, van PEFC is voldaan wordt een nationaal schema getoetst door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige stelt vast of het schema voldoet en of het op een manier tot stand is gekomen waarbij alle lokale betrokkenen hebben kunnen participeren. Tevens is er een onafhankelijk panel van deskundigen die het werk van de

deskundige controleert. Vervolgens volgt er nog een internationale publieke consultatie voor het nationale schema. Nadat een bosstandaard al deze toetsingen heeft doorstaan wordt het nationale schema voorgelegd aan de PEFC International General Assembly voor “endorsement” (goedkeuring en erkenning).

Meer dan 1.000.000 boseigenaren PEFC-gecertificeerd

Meer dan 300 miljoen hectare bos wordt wereldwijd door meer dan 1.000.000 boseigenaren beheerd volgens de eisen en criteria van PEFC. Sinds afgelopen juni is er een in Nederland een start gemaakt met PEFC boscertificering. Ondertussen hebben drie boseigenaren het PEFC certificaat voor hun bosbeheer behaald: Wim Boom van Landgoed De Barkel, Hans Gierveld van Landgoed Twickel en Jan Zandvoort van Landgoed Weldam. Meerdere boseigenaren in Nederland hebben al hun interesse aangegeven voor PEFC- certificering.

Meer informatie over

  • goedkeuringsrapport Chilean Forest Certification System door GreenWoodGlobal Consulting;
  • Goedkeuringsrapport SFI Forest Certification System door Indufor;
  • Certfor boscertificeringschema (Engels);
  • SFI boscertificeringschema (Engels);
  • bosbeheer certificering in Nederland.