Even voorstellen: bestuurslid Nick Nijman

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering in oktober is Nick Nijman als bestuurslid van PEFC Nederland gekozen. Nick is Manager Milieu en Certificering bij TABS Holland, hij vertegenwoordigt de handel in het bestuur. Om Nick beter te leren kennen hebben wij hem uitgenodigd iets over zichzelf te vertellen.  

Mijn naam is Nick Nijman, Manager Milieu & Certificering bij TABS Holland. Iets over mijn achtergrond: Ik heb gestudeerd op de voormalige landbouwschool Larenstein in Deventer, de HAS. Mijn werkende leven startte echter niet in de landbouw, maar bij Staatsbosbeheer Dienstverlening. Al vrij snel daarna heb ik de overstap gemaakt naar SGS Nederland, één van de certificerende instanties die Nederland rijk is. Ik heb daar ongeveer 10 jaar lang gewerkt als auditor, met name voor houtkeurmerken, waaronder ook PEFC. In die hoedanigheid heb ik heel veel bedrijven in de hout- en papiersector mogen bezoeken en enorm veel geleerd. Toch heb ik heel bewust de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Als auditor ben je vooral aan het controleren, maar kan en mag je zelf niets aanpakken om zaken te verbeteren. Ook heb je geen enkele invloed op de regelgeving vanuit de diverse standaarden. Ik merkte dat ik heel graag zelf aan de slag wilde om bedrijven echt verder te helpen. Die kans werd mij geboden bij TABS Holland, waar ik ondertussen alweer ruim 6 jaar met veel plezier werk.

Bij TABS Holland ben ik met veel verschillende zaken bezig, maar de belangrijkste verantwoordelijkheden liggen op het vlak van de houtcertificeringen (FSC; PEFC;

ISPM) en de Europese regelgeving m.b.t. legaliteit (EUTR; EUDR). Andere belangrijke onderwerpen zijn houtnormeringen (NEN), levenscyclusanalyses (LCA’s), brandveiligheid in de toepassing van hout in de bouw, Wet Kwaliteitsborging en tot slot duurzaamheidsrapportage (CSRD / ESG). Die expertise neem ik uiteraard mee.

PEFC Nederland zocht vertegenwoordiging vanuit de houthandel, en ik kan dat bieden. Mijn werkgever TABS Holland heeft mij daarvoor ook de gelegenheid gegeven. Een persoonlijke motivatie heb ik ook: Gezonde bossen zijn van enorme waarde in de huidige klimaatproblematiek, en ik zie ook dat hout(bouw) een deel van de oplossing kan bieden. Vanzelfsprekend werkt dit alleen als het bosbeheer op een goede manier wordt gedaan, zodat bossen blijven bestaan.

Graag wil ik de verbinding zijn tussen de (importerende) houthandel enerzijds en het keurmerk PEFC anderzijds om praktijk en theorie op elkaar aangesloten te houden.

Het is belangrijk dat er voldoende aanbod is van gecertificeerd hout – dus hoe kan het aanbod gecertificeerd hout blijven groeien? Een tweede belangrijk aspect is dat de vereisten vanuit de standaard van PEFC praktisch uitvoerbaar blijven en geen onnodige ballast bij de gecertificeerde bedrijven neerlegt. Als nieuwe vereisten een echte meerwaarde bieden voor beter bosbeheer of een hoger aanbod gecertificeerd hout, dan is dat iets waar de houthandel echt wel mee aan de slag wil, maar uiteraard zit niemand op werk te wachten dat niets bijdraagt aan het uiteindelijke doel.

In algemeenheid kan de bekendheid van PEFC bij bijvoorbeeld architecten en eindgebruikers nog wel een boost gebruiken. Ik hoop daar een bijdrage in te kunnen leveren. Een grotere directe vraag naar PEFC-producten zal ook voor bosbeheerders een positieve drive zijn om bossen te laten certificeren, uiteraard als er ook voldoende financiële compensatie tegenover staat. Een grote uitdaging ligt er ook voor PEFC bij de Europese Deforestation Regulation (EUDR). PEFC heeft daarbij veel te bieden, bijvoorbeeld als het om aantoonbaarheid van herkomst gaat. Het is daarbij aan PEFC om haar waarde te verzilveren in de markt. Overigens zijn er zeker hiaten tussen de PEFC-standaard en de EUDR. Het is echter de vraag of die hiaten in de standaard moeten worden opgelost. Gecertificeerd hout is geen green lane voor de EUDR en zal dat ook niet snel worden.

Ik dank PEFC Nederland voor het vertrouwen dat zij in mij stellen en kijk uit naar onze samenwerking in de komende jaren.