Even voorstellen nieuw bestuurslid PEFC Nederland: Jack Weener

Jack Weener is tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van PEFC Nederland tot bestuurslid gekozen. Het bestuur van PEFC Nederland bestaat uit 6 leden. Jack vertegenwoordigt daarin de bouwsector. We wilden Jack graag beter leren kennen en gingen in gesprek met hem.

Jack is Business Development Manager Duurzaamheid bij BAM Advies en Engineering en hij is verantwoordelijke voor het Houtbouw Team van BAM. Hij is dan ook dagelijks bezig met duurzaamheid en houtbouw.

Wat is je motivatie om bestuurslid van PEFC Nederland te zijn en welke expertise breng je mee? “Ik realiseer me terdege dat we alle betrokkenen in de houtketen nodig hebben om samen de transitie naar een meer biobased en circulaire bouw mogelijk te maken. Ik wil dan ook graag mijn kennis van de bouwwereld inzetten om de ketenpartners dichter bij elkaar te brengen.” Jack is duidelijk geïnteresseerd in de leden van PEFC, dit bleek wel tijdens de Algemene Ledenvergadering waar hij in gesprek ging met bezoekers. “Graag leer ik meer leden kennen: Als je elkaar beter kent, de belangen van elkaar beter herkent, wordt de betrokkenheid vanzelf groter.”

Volgens Jack is het van belang dat iedere speler in de bouwsector er van doordrongen is dat alle belanghebbenden belangrijk zijn om samen een duurzamere wereld te maken: “Ik wil mij hard maken voor het vergroten van de impact die deze sector kan maken in de verduurzamingsslag. Het belang van klein- en grootschalige houtproductie en -verwerking in deze transitie is essentieel, en ik wil graag samen met PEFC en haar leden kijken hoe we de private en publieke belanghebbenden binnen de sector hiervan bewuster kunnen maken, zodat zij de toepassing van duurzame houtproducten meer gaan stimuleren en faciliteren“. Tevens wil hij samen met andere betrokkenen in de sector onderzoeken wat er voor nodig is om een schaalvergroting op gang te krijgen op het gebied van biobased bouwen. Volgens hem is hout daar bij uitstek geschikt voor, maar ziet ook de trend dat andere biobased producten als bamboe en vlas ingezet worden.

Een doel dat hij ook voor ogen heeft is om rest- en afvalstromen duurzamer te gebruiken , bijvoorbeeld door daar OSB-platen van te produceren die bij het bouwen van projecten ingezet kunnen worden.

Wat is de grootste uitdaging de komende jaren? “Ik denk dat de grootste uitdaging voor de komende jaren is  dat de overheid het gebruik van gecertificeerd hout en houtproducten verder gaat stimuleren. Voor het stimuleren van houtbouw is het bijvoorbeeld erg belangrijk (en niet meer dan eerlijk) dat ook de opslag van CO2 in hout in de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) wordt meegenomen. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Nu mag dat nog niet, waardoor de opslag van CO2 in houtbouwprojecten niet meegenomen wordt in de berekening. Als dit wel mag, is dit een enorme stimulans voor houtbouw waar de hele sector van profiteert en de sector helpt de doelen van Nederland te bereiken die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen: 55% lagere CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990”.

Op de foto het bestuur van PEFC Nederland, met van links naar rechts: Carl Moll (Landgoed Weldam), Cris Mul, Maarten Willemen (AVIH), Anne-Phia Maris (Foresco), Jack Weener (BAM Nederland), Nick Nijman (TABS Holland)