FSC en PEFC staan niet achter STIP

Stichting Hout Research (SHR) heeft eind vorig jaar het initiatief STIP, Sustainable Timber In Place, gelanceerd. Een Nederlands initiatief waarmee bedrijven zouden kunnen aantonen dat zij 100% duurzame houtproducten inkopen. PEFC™ en FSC®, de internationale boscertificeringsschema’s waarop STIP ongevraagd bouwt, ondersteunen dit nieuwe initiatief niet.

PEFC en FSC bevorderen verantwoord bosbeheer wereldwijd
Het bevorderen van duurzaam bosbeheer en de inkoop van volledig duurzaam hout en papier is dagelijks werk voor FSC en PEFC. Inkoop van gecertificeerde houtproducten draagt direct bij aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. Enerzijds doordat een grotere vraag naar duurzaam hout leidt tot een groter aanbod. Anderzijds doordat een bedrijf met een handelsketencertificaat van FSC en/of PEFC contributie betaalt aan (één van) beide non-profit organisaties en daarmee direct een financiële bijdrage levert aan internationaal bosbehoud en aan ontwikkeling van gekwalificeerde standaarden voor verantwoord bosbeheer. De handelsketencertificering van PEFC en FSC zorgt bovendien voor een aantoonbare duurzaamheidsclaim van bos tot eindproduct. Dankzij de inspanningen van FSC en PEFC neemt het oppervlak verantwoord beheerd bos wereldwijd toe.

Een initiatief zonder link met het bos
STIP bedrijven dragen met dit certificaat niet bij aan duurzaam bosbeheer. STIP is een administratieve vondst, die op de al bestaande en bewezen certificaten leunt. Dit doet afbreuk aan de certificering van verantwoord bosbeheer. STIP heeft geen relatie met het verantwoord beheer van bossen, en daarom waren onder andere FSC en PEFC gedwongen om bezwaar te maken tegen de goedkeuring van STIP door TPAC. Omdat ook de overheid alleen goedkeuring wil verlenen aan certificaten die aantoonbaar bijdragen aan duurzaam bosbeheer, is de TPAC-goedkeuring van STIP inmiddels opgeschort.

Versterking certificering duurzaam bosbeheer
PEFC en FSC zitten niet stil: samen onderzoeken zij in Nederland de mogelijkheden om de toepassing van de internationale standaarden voor FSC en PEFC Chain of Custody certificering te harmoniseren en aantrekkelijker te maken voor de Nederlandse markt. Het streven is daarbij om de administratieve last voor bedrijven te verminderen. Het gezamenlijk uitgangspunt blijft altijd: het stimuleren van verantwoord bosbeheer wereldwijd.

Contactgegevens
FSC:       l.gort@fsc.nl, +31 (0)30 276 7220
PEFC:    maarten.willemen@pefc.nl, +31 (0)30 693 0040

 

11.6.2018