Geen goede voornemens, maar gewoon dóén
Maarten Willemen

In de tweede maand van het al niet meer zo érg nieuwe jaar lossen we de belofte in die we tijdens de PEFC jaarbijeenkomst in 2022 maakten. PEFC gaat bomen planten: in Epe op de Veluwe. Daar wordt –soms tegen de stroom in- de goede keuze gemaakt: het zó beheren van het bos dat ook in de toekomst hout geoogst kan worden. Bosbeheerder Rob Philipsen: “Duurzame productie van kwaliteitshout is goed te combineren met aantrekkelijk bos en hoge natuurwaarden”. En dat betekent dat er dus ook boomsoorten worden geplant die in de toekomst kwaliteitshout gaan produceren. Ook nu wordt in Epe al volop duurzaam hout geproduceerd. Op deze manier draagt het bos bij aan de bouwopgave die we in Nederland hebben: 900.000 woningen in 2030. Het is natuurlijk dringend nodig dat een flink deel van deze woningen van biobased materiaal worden gemaakt. Biobased betekent door de natuur gemaakt, en indien gecertificeerd aantoonbaar hernieuwbaar en daarom duurzaam. Hoewel er hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van bouwmateriaal dat in een korte cyclus kan worden geteeld, is er gelukkig altijd een betrouwbare grondstof beschikbaar: hout.

Het hout dat we in Nederland gebruiken komt voor een klein deel uit Nederland. Veel bouwhout wordt geïmporteerd uit Europese landen waar meer bossen zijn en minder mensen. De zekerheid dat dit hout duurzaam is geproduceerd, wordt geleverd door hout te gebruiken met een certificaat. Ongeveer de helft van de bossen in Europa (uiteraard exclusief Rusland en Belarus) wordt onder certificaat beheerd en daarvan is ruim 75% PEFC gecertificeerd. Door PEFC gecertificeerd hout te gebruiken in de bouw weet je dus zeker dat je bijdraagt aan de instandhouding en bescherming van de bossen: niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.

Natuurlijk wordt hout niet alleen gebruikt voor de bouw: ook eindeloos veel verpakkingen worden gemaakt van deze natuurlijk grondstof. Kijk in de supermarkt om je heen en je ziet dat veel van ons voedsel in hoogwaardige verpakkingen wordt verkocht: speciaal karton in het diepvriesvak, smaakvolle verpakkingen om de hagelslag en de verpakking van het sixpack.

Met onze campagne #PlantJouwToekomst werken we aan een nog groter aandeel gecertificeerde grondstof in de handelsketen. Tenslotte zijn verpakkingen pas écht duurzaam wanneer ze aantoonbaar uit gecertificeerde bossen komen.

De toekomst is biobased. Zo lang als de mens bestaat, maken we al gebruik van wat de bossen ons bieden. De manier waarop duurzaam bosbeheer al decennialang samen gaat met duurzame houtoogst kan een voorbeeld zijn voor de productie van andere biobased materialen. Niet naast de natuur, maar er middenin.

Namens het team van PEFC spreek ik de hoop uit dat de aandacht voor het bos ook in 2023 onverminderd groot blijft. We werken graag met je samen aan het behoud van onze bossen.

Maarten Willemen, voorzitter PEFC Nederland