Help jij mee aan een groenere toekomst?

Zoals we inmiddels weten is CO2 het belangrijkste gas dat de opwarming van de aarde veroorzaakt. Bossen hebben de unieke eigenschappen dat zij leven van CO2 (koolstofdioxide) én het voor het klimaat en mensen schadelijke gas kunnen opslaan.

Uit diverse recente studies blijkt hoe belangrijk bos kan zijn in de strijd tegen broeikasgassen. In Europese bossen staan gemiddeld 300 tot 500 bomen per hectare. Daarmee wordt jaarlijks ruim 10.000 kilo CO2 gecompenseerd.

Bij de productie van 5.000 kWh elektriciteit komt in totaal 2.000 kilo CO2 vrij, ter vergelijking: het gemiddelde jaarverbruik van een Nederlands gezin is 4.000 kWh (bron Nibud).

Kortom, één hectare bos compenseert het elektriciteitsverbruik van vijf gezinnen met ieder drie kinderen.

Een boom haalt gemiddeld zo’n 1 ton CO2 per m³ hout uit de lucht en zet dit broeikasgas om in zuurstof. Wordt hout bewerkt, dan blijft die CO2 in het materiaal zitten. Alle reden dus om zuinig te zijn op onze bossen en verstandig om te gaan met hout(producten). Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer is ontstaan.

Duurzaam bosbeheer en het klimaat
Bij duurzaam beheer volgens de PEFC eisen zorgt de beheerder ervoor dat er na het oogsten weer bos terug groeit. Deze groeiende bomen nemen ook weer CO2 op uit de atmosfeer, waarmee de opwarming van de aarde wordt tegengegaan en het klimaat wordt verbeterd.

Bij PEFC-gecertificeerd bosbeheer blijft het bos in stand want wat geoogst wordt moet ook weer bijgroeien. Zo blijft de CO2 opgeslagen in het geoogste hout en zorgt nieuwe aanplant voor nieuwe opname van broeikasgassen, wat uiteraard goed is voor het klimaat.

Help mee!
Maak gecertificeerd hout een voorwaarde voor bouw- of interieurprojecten hoe klein of groot ook.

Door PEFC-gecertificeerd materiaal te specificeren krijgen bossen meerwaarde en geeft boseigenaren wereldwijd de prikkel om ook hun bos te behouden en te beschermen door duurzaam beheer van bos.

Als je dan ook met een bouwer in zee gaat die het handelsketencertificaat van PEFC heeft, timmer je de hele keten dicht en is aantoonbaar dat jouw project duurzaam is in houtgebruik en bijdraagt aan het tegengaan van de klimaatverandering. En zo draag jij bij aan een groenere toekomst!

Kijk nu snel hoe jij kunt helpen aan een groenere toekomst > pefc.nl/certificering

Als consument heb jij ook een belangrijke bijdrage, kijk maar eens op pefc.nl/geheimen

Blog geschreven door Patricia Dolman, Marketing & Communicatie PEFC Nederland.