Houten studentenflat in Finland als pilot voor Europese standaard

In de Finse studentenstad Joensuu staat sinds eind 2019 een opvallend flatgebouw dat veertien verdiepingen telt en bijna vijftig meter hoog is. In het pand zitten 117 appartementen voor studenten. Bijzonderder is de bouwwijze: het lokale bedrijf Stora Enso gebruikte veel PEFC-gecertificeerd hout in de constructie, om zo de duurzaamheid te vergroten. Het Finse bouwproject is door de Europese Unie aangemerkt als officiële pilot voor de nieuwe Europese standaard Level(s), waarin de duurzaamheid van een gebouw is vastgelegd. Het pilotproject bleek goed voor een netto koolstofopslag van 88 procent. De EU streeft naar 100% koolstofopslag in gebouwen in 2050.

Stora Enso is Europa’s grootste producent van houten constructiemateriaal (Engels: Mass Engineered Timber, MET) en is wereldwijd het vierde grootste bedrijf op dit gebied. Het PEFC Chain of Custody-gecertificeerde Finse bedrijf produceert vooral veel Cross Laminated Timber (CLT) en Laminated Veneer Lumber (LVL). Deze materialen zijn uitstekend bruikbaar voor grotere bouwprojecten en zijn dus ook veel gebruikt in The Lighthouse Joensuu Project, het hoogste gebouw van hout in Finland.

Pluspunten gecertificeerd hout

Meer dan 2.000 m3 Mass Engineered Timber werd aangeleverd voor de flat van veertien etages in Joensuu. De hoeveelheid daarin opgeslagen CO2 staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van zo’n 700 personenauto’s. Bouwen met PEFC-gecertificeerd hout kent vele voordelen. In hout wordt CO2 permanent opgeslagen en dankzij de verplichte herplantingen volgens de PEFC-regels is de grondstof oneindig beschikbaar. Bovendien zijn toepassingen als CLT en LVL minstens zo sterk als traditionele bouwmaterialen zoals staal en beton, terwijl hout in de verwerking diverse voordelen heeft. Zo heeft Stora Enso berekend dat voor de flat in Joensuu vijftig vrachtwagenladingen met hout nodig waren. Was er gebruikgemaakt van beton en staal dan waren er, alleen al vanwege het gewicht van die bouwmaterialen, 270 vrachtwagenladingen nodig geweest, met alle extra belasting voor het milieu tot gevolg.

The Lighthouse Joensuu Project werd door een speciale commissie van de EU gezien als pilot voor de nieuwe tool Level(s). In dit voor iedereen vrij toegankelijke registratiesysteem wordt vastgelegd hoe duurzaam een gebouw is. Het gaat daarbij niet alleen om de bouwwerkzaamheden en de bouwmaterialen, maar ook om het latere gebruik van het pand. Er wordt dan bijvoorbeeld gelet op het verbruik van water en energie en de leefbaarheid in bouwwerken. Koolstof is een belangrijke graadmeter. Het is de bedoeling dat een duurzaam gebouw gedurende zijn gehele levensduur evenveel koolstof opneemt als dat het uitstoot. Die doelstelling lijkt uitsluitend te kunnen worden behaald als er gebruik wordt gemaakt van voldoende gecertificeerd hout, zo blijkt uit deze pilot in Finland.