Manifest: Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland
Gebruik hout en bespaar CO2 uitstoot

Graag ondertekent PEFC Nederland het manifest “Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland” omdat het inzetten van PEFC-gecertificeerd hout en houtproducten garandeert dat de CO2 opslag vergroot wordt. PEFC-gecertificeerde boseigenaren hebben namelijk de verplichting om er voor te zorgen dat er na het oogsten weer bos terug groeit. Zo blijft CO2 niet alleen opgeslagen in hout en houtproducten die gebruikt worden in de bouw, ook blijven bossen CO2 opnemen uit de atmosfeer.

Het is van belang dat de rekenmethodieken als de MPG, MilieuPrestatie Gebouwen, die worden gebruikt voor het berekenen van de milieubelasting van bouwmaterialen aangepast worden en het gebruik van hout en houtproducten, zeer zeker indien gecertificeerd materiaal, een positieve score geven. Door de positieve score zal het gebruik van hout in de bouw gestimuleerd worden en CO2 emissie in de bouw beperkt worden. Zo draagt de bouw bij aan het bereiken van de doelstelling van de Overheid, een biobased circulaire economie in 2050, maar tevens aan de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

Voor meer informatie over het manifest bezoek de website van VORM.

Wil je meer kennis op doen over het gebruik van hout in de bouw? Kijk dan of de Tomorrow’s Timber Talks gegeven door hout-biobased experts Dr. ir. Pablo van der Lugt (TU Delft / Green Matters) en ir. Atto Harsta (Aldus bouwinnovatie / de Bouwcampus) van interesse zijn voor jou.