Myanmar zet grote stappen richting PEFC-lidmaatschap

“Ik ben verheugd om aan te kondigen dat het bestuur van PEFC International het Myanmar Forest-Certification Committee aanbeveelt voor lidmaatschap van PEFC,” zei Ben Gunneberg, CEO van PEFC International, tijdens zijn bezoek aan Myanmar vorige week.

Na de aanbeveling stemt de Algemene Vergadering van PEFC International nu over de aanvraag van Myanmar om lid te worden. We zullen het resultaat van de stemming begin juni aankondigen.

Toen Ben Myanmar bezocht was hij aanwezig bij een seminar in Yangon, georganiseerd door het Myanmar Forest Certification Committee (MFCC) en PEFC. De samenwerking bij huidige en toekomstige projecten was een belangrijk aandachtspunt tijdens het seminar, omdat beide er naar streven de samenwerking verder te ontwikkelen om duurzaam bosbeheer mogelijk te maken voor de bossen van Myanmar.

“Tot nu toe was er weinig internationaal bewustzijn van wat belanghebbenden in Myanmar hebben gedaan om houtlegaliteit en duurzaam bosbeheer in het land te brengen,” zei Baber Cho, secretaris van MFCC. “We hopen dit te veranderen, omdat we voortbouwen op de behaalde vooruitgang en doorgaan met het versterken van het Myanmar Timber Legality Assurance System (MTLAS)”.

Veelbelovende samenwerking

PEFC werkt samen met MFCC aan een driejarig project om Myanmar te ondersteunen bij de overstap naar duurzaam beheer van haar bossen. Het project wordt medegefinancierd door de Prins Albert II van Monaco Foundation.

MFCC leidt het proces door belanghebbenden bijeen te roepen om consensus te bereiken over duurzame bosbeheervereisten die zullen bijdragen aan duurzaam bosbeheer in het land.

Dankzij het gezamenlijke project was MFCC in staat om een ​​multi-stakeholderplatform op te zetten om betere coördinatie en uitwisseling te faciliteren en ervaringen te delen tussen actoren in de bosbouwsector.

Duurzaam bosbeheer is van bijzonder belang voor Myanmar, aangezien 70% van de bevolking voor hun basisbehoeften sterk afhankelijk is van bossen en velen afhankelijk zijn van de bosbouwsector voor werkgelegenheid.

Over het project is hier meer te lezen.