Na 10 jaar: afscheid van Kees

Het is alweer 10 jaar geleden dat Kees Boon tezamen met student Johan Vlieger een verkenning deed naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Nederlands PEFC kantoor. Die 10 jaar zijn omgevlogen.

De verkenning daarvoor werd uitgevoerd op initiatief van de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH). De AVIH leden voelden de noodzaak om meer gecertificeerde grondstof beschikbaar te krijgen uit het Nederlandse bos. Natuurlijk was van begin af aan duidelijk dat herkenbaarheid en erkenning van PEFC vooral bepaald zou worden door geïmporteerde producten met het PEFC-label. Ook dat werd verkend en dat leverde eveneens het signaal ”Go for it” op. Dat leidde dan ook tot de oprichting van de vereniging PEFC Nederland op 8 mei 2008, waarbij Kees Boon de eerste voorzitter werd van PEFC Nederland, met Johan Vlieger als eerste medewerker verantwoordelijk voor Beleid en Registratie.

De 10 jaar zijn omgevlogen en al die tijd is Kees voorzitter van PEFC Nederland geweest. De erkenning en herkenning van het PEFC keurmerk in Nederland is gegroeid in deze periode.

Op de foto: het bestuur van PEFC Nederland v.l.n.r. Cris Mul, Bart-Jan Scheeffer, Norman Snel, Erik Jan Verweij en Kees Boon tijdens de laatste jaarbijeenkomst.

Op foto v.l.n.r. Marten de Groot, Patricia Dolman en Kees Boon van PEFC Nederland.

Toen PEFC Nederland op 1 september 2008 officieel lid werd van de internationale PEFC Council was het bos met een PEFC certificaat zo’n 200 miljoen hectare. Vandaag de dag is dat ruim 310 miljoen hectare, inclusief Nederlands bos. Het aantal PEFC Chain of Custody certificaten wereldwijd is nu zo’n 20.000. In Nederland werd in 2008 begonnen met 60 certificaten, nu is dat ruimschoots 1.450.

Er breekt een nieuwe tijd aan voor Kees. Per 1 april is hij officieel met pensioen. Het zal voor hem, maar ook voor ons even wennen zijn. Wij zullen onze ‘wandelende encyclopedie’ missen. Daarentegen is het Kees gegund om te gaan genieten en leuke dingen te ondernemen met zijn vrouw Hélène in zijn welverdiende vrijetijd.

Opvolger

Ondertussen heeft Kees in de afgelopen tijd zijn opvolger ingewerkt: Maarten Willemen. Maarten heeft net als Kees een achtergrond in het bos, hiervoor was hij namelijk hoofd van de Productgroep Hout bij Staatsbosbeheer. Maarten kent de bos- en houtsector ruim 10 jaar vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de oogst en verkoop van het hout van Staatsbosbeheer.

In zijn loopbaan heeft hij verder ervaring opgedaan met het werk van een branchevereniging bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Daarvoor werkte hij bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag aan samenwerkingsprojecten op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.

Bedankt Kees en welkom Maarten!

Het PEFC-team 

Hieronder een selectie van foto’s gemaakt tijdens nationale en internationale PEFC gerelateerde activiteiten: