PEFC Nederland lanceert nieuwe bosstandaard

Nu inclusief Bomen Buiten het Bos

De nieuwe bosstandaard van PEFC Nederland is goedgekeurd door PEFC International én door de Nederlandse Raad van Accreditatie. De standaard is geherstructureerd en de criteria zijn aangepast zodat ze beter op de praktijk aansluiten en tegelijkertijd voldoen aan de hedendaagse duurzaamheidseisen. Daarnaast biedt de standaard nu ook mogelijkheden voor de certificering van bomen buiten het bos.

Een van de speerpunten van PEFC is continue verbetering. Iedere vijf jaar wordt er gekeken of de regels voor duurzaam bosbeheer aanpassing behoeven. Omdat er in Nederland nieuwe wetten zijn aangenomen die betrekking hebben op bosbeheer en omdat de duurzaam bosbeheereisen van PEFC International zijn aangescherpt heeft het bestuur van PEFC Nederland in 2019 besloten een herzieningsprocedure te starten.

Hoe werkt het herzieningsproces?

Alle regels zijn tegen het licht gehouden door een onafhankelijke en brede groep experts onder voorzitterschap van Albert Schimmelpenninck. Deze groep, het PEFC Forum, bestond onder andere uit ecologen, wetenschappers, boseigenaren, werkgevers- en werknemersorganisaties en controlerende instanties. Het Forum heeft een vernieuwde set met regels opgesteld die na verschillende publieke consultaties door de Algemene Ledenvergadering van PEFC Nederland officieel zijn vastgesteld.

Na de vaststelling op nationaal niveau is het proces voor internationale goedkeuring van start gegaan. Naast een internationale consultatie ronde heeft een onafhankelijke controleur de nieuwe eisen van de bosstandaard naast de eisen  van PEFC International gelegd en geconcludeerd dat de Nederlandse bosstandaard ook voldoet aan de internationale verwachtingen.

Wat is er veranderd?

De structuur van de standaard is flink op de schop gegaan waardoor het document nog beter leesbaar is. Daarnaast zijn er enkele eisen aangepast zodat de eisen beter bij de ervaring in de praktijk passen. Tegelijkertijd blijft de standaard uitgaan van het feit dat duurzaam bosbeheer slechts gedeeltelijk in cijfers te vatten is en wordt nog steeds van de kunde van de bosbeheerder uitgegaan. Ten slotte biedt de nieuwe standaard certificering van bomen buiten het bos aan, waardoor het voor bijvoorbeeld gemeenten en boeren mogelijk is hun bomen in parken, langs lanen of akkers onder certificaat te brengen om duurzaam beheer aantoonbaar te maken.

Doe mee en behaal het certificaat!

Als boseigenaar kan je kiezen voor een individueel certificaat of je kan je aansluiten bij een groepscertificaat. Indien je voor een groepscertificaat kiest krijg je ondersteuning van de groepsmanager. De praktijk bij particulier en overheidsbosbezit wijzen uit dat de Nederlandse PEFC bosstandaard goed toepasbaar is voor zowel kleine als grote boseigenaren.

Doe je mee?

Meer informatie over