Ook 2020 wordt een jaar met kansen

Terugkijkend stond het afgelopen jaar vooral in het teken van onze 20e verjaardag; PEFC is volwassen en wordt serieus genomen. Internationaal is nog steeds sprake van groei in het aantal hectares gecertificeerd bos, en de positie van hout als bouwmateriaal is erg ‘hot’. Voor Nederland geldt dat de PEFC certificering van bos echt nog beter kan.

BOS
Met een herziene Nederlandse PEFC standaard voor het bosbeheer (verwacht in 2020) verwachten we hernieuwde aandacht te krijgen voor boscertificering in Nederland. Ongeveer 50% van de 370.000 ha Nederlands bos wordt onder certificaat beheerd, maar dat betekent ook dat er nog veel (vooral kleinere) boseigenaren de stap kunnen zetten naar het inzichtelijk maken van hun duurzame bosbeheer. PEFC is bij uitstek het certificaat voor de kleinere boseigenaar. PEFC is opgericht door kleine privé boseigenaren.

De nieuwe PEFC standaard voor bosbeheer zal ook de mogelijkheid bevatten om bomen buiten het bos onder certificaat te brengen. Een uitgelezen kans voor bijvoorbeeld gemeentebesturen om aan te tonen dat zij de bomen binnen hun gemeente duurzaam beheren! Daarmee maak je inzichtelijk dat ook de bomen buiten het bos een bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaatproblematiek.

HOUT
De Nederlandse markt voor duurzaam geproduceerd hout is in het algemeen prima, maar op onderdelen hebben we nog een flinke slag te maken. Waar in de bouw- en timmerindustrie de bereidheid hoog is om duurzaam in te kopen, hebben de twee belangrijkste boscertificaten een gezamenlijke taak om deze sectoren in Nederland naar 100% duurzaamheid te helpen.

In de emballagesector werkt PEFC samen met de Nederlandse en Europese brancheorganisaties en grootverbruikers van pallets om het gebruik van gecertificeerd hout in deze sector in een stroomversnelling te brengen. In 2020 starten we met een aantal pilots. Het doel voor deze sector is: 100% aantoonbaar duurzaam per eind 2022.

Kortom: ook 2020 belooft een jaar te worden met veel kansen voor aantoonbaar duurzaam bosbeheer. PEFC: samen zorgen we voor onze bossen, in Nederland en wereldwijd.

Maarten Willemen, voorzitter PEFC Nederland

1000000
boseigenaren
325424569
hectare
22646
bedrijven