Oproep tot nominaties PEFC Chain of Custody werkgroep

PEFC nodigt belanghebbenden wereldwijd uit om kandidaten voor te dragen voor de PEFC Chain of Custody werkgroep. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de PEFC Chain of Custody. 

Je kunt een kandidaat voordragen door vóór 11 juni 2023 het online nominatieformulier in te vullen en te versturen.

Belangengroepen voor bedrijven en consumenten worden aangemoedigd om kandidaten te nomineren. Bedrijven in de papier- en verpakkingssector zijn ruim vertegenwoordigd. Vandaar dat we ook op zoek zijn naar kandidaten werkend voor gecertificeerde bedrijven buiten deze sectoren.

Verantwoordelijkheden van de werkgroep

De werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de PEFC Chain of Custody. Dit omvat de volgende standaarden:

 • PEFC ST 2001, PEFC-keurmerk
 • PEFC ST 2002, PEFC Chain of Custody
 • PEFC ST 2003, Certificeringsinstellingen

De PEFC Chain of Custody werkgroep werkt aan de verdere invulling en uitwerking  van deze standaarden en de ontwikkeling van nieuwe tools. De werkgroep zorgt er ook voor dat de PEFC Chain of Custody up-to-date is ten aanzien van technologische ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische ervaringen.

Hoe kan een kandidaat genomineerd worden?

Zorg ervoor dat de kandidaat die jij nomineert,  minimaal één van de hieronder vermelde categorieën vertegenwoordigt.

Vertegenwoordiging van

 • een certificeert gebruiker van de PEFC-schema: boseigenaar  of -beheerder;  houtverwerkend bedrijf of houthandel.
 • een niet-gecertificeerde PEFC-schemagebruiker: bijvoorbeeld een PEFC-schema-beoordelaar; certificeringsinstelling; accreditatie-instantie; adviseur.
 • een Retail organisatie; consumentenorganisatie; institutionele organisatie  zoals overheden.
 • het maatschappelijk middenveld: vakbonden; wetenschappelijke en technologische gemeenschappen; milieu-, sociale en andere belangengroepen.
 • een (bijzonder) lid van PEFC Nederland.

We streven naar een diversiteit aan belangen in de werkgroep, maar ook naar een evenwichtige vertegenwoordiging van geslacht en regio’s. Met name vertegenwoordiging uit Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië worden aangemoedigd.

Belangrijke informatie voor kandidaten

Het lidmaatschap van de Chain of Custody werkgroep (WG) wordt om de twee jaar verlengd. Van de WG-leden wordt verwacht dat zij:

 • Actief deelnemen aan WG-discussies;
 • Feedback geven op documenten, zowel ter voorbereiding als tijdens de vergaderingen;
 • Bijdragen aan het tot stand brengen van consensus binnen de WG;
 • Minimaal 80% van de vergaderingen per jaar bijwonen;
 • Met gepaste vertrouwelijkheid met de gegevens omgaan.

De WG komt twee keer per jaar bijeen voor lange vergaderingen en  één keer per maand of twee maanden voor korte vergaderingen. De korte vergaderingen worden normaal gesproken virtueel gehouden. De lange vergaderingen zijn meestal persoonlijk. WG-leden kunnen bovendien deelnemen aan een taskforce over specifieke onderwerpen.

Voor 2023 heeft de WG de volgende bijeenkomsten gepland:

 • 2-5 juli, 14:00 – 17:00 CEST, virtueel (data nog te bevestigen)
 • 12 september, 14:00 tot 15:30 CEST, virtueel
 • 2-5 oktober, persoonlijk, in Sydney, Australië of Roemenië (nader te bepalen)
 • 22 november, 14:00 tot 15:30M CEST, virtueel
 • 13 december, 14:00 tot 15:30 CEST, virtueel

PEFC is niet in de positie om gemaakte kosten van de leden van de WG te vergoeden die gemaakt zijn als gevolg van deelname aan de werkgroep, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de secretaris-generaal van PEFC International.

Vragen? Neem dan contact op met Marta Martínez Pardo, Technical Manager van PEFC Interational, via marta.martinezpardo@pefc.org.