PEFC-goedkeuring voor Thailand

Thailand is het nieuwste land dat de PEFC-goedkeuring voor zijn nationale boscertificeringssysteem heeft gekregen. 

“Dit is een gigantische sprong voor de bosbouw in Thailand”, zei de heer Sakchai Unjittikul, voorzitter van Thailand Forest Certification Council (TFCC), ons nationale lid van Thailand. Het onlangs goedgekeurde boscertificeringssysteem geeft Thaise boseigenaren en -beheerders de gelegenheid om hun duurzame bosbeheerpraktijken aan te tonen met de wereldwijde geaccepteerde normen en eisen.

TFCC is in november 2016 toegetreden tot de PEFC-alliantie en heeft in april 2018 goedkeuring aangevraagd.

Ontsluiten van nieuwe kansen

PEFC-goedkeuring opent de deuren naar internationale markten voor gecertificeerde producten uit Thailand. “Onze gecertificeerde producten kunnen afgezet worden op de internationale markt en daardoor economische waarde toevoegen aan de handelsketen van bosproducten uit Thailand, wat een positieve impact is voor het milieu en de samenleving”, aldus de heer Withee Supithak, vice-voorzitter van TFCC. “We hebben op veel manieren geprofiteerd van de PEFC-alliantie.

Dankzij PEFC wordt de Thaise standaard internationaal erkend, terwijl we tegelijkertijd onze normen kunnen opstellen op een manier die passend en toepasbaar is in Thailand,” vervolgde hij. “We hebben veel mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen met andere nationale leden van PEFC en krijgen altijd steun van de PEFC-familie.”

Volgende stappen vooruit

De goedkeuring van het nationale systeem is een grote prestatie. De volgende stappen voor TFCC zijn het vergroten van het bewustzijn voor duurzaam bosbeheer en de certificering van de eerste hectaren Thais bos. “We kijken uit naar de eerste PEFC-gecertificeerde hectares in Thailand en blijven onze samenwerking met sterke partners voortzetten. Opleiding en bewustmaking van de bosbouwsector zijn onze eerste prioriteiten”, benadrukte de heer Unjittikul. “We willen graag onze partners bedanken, inclusief boeren, academici, de particuliere sector, overheden en overheidsbedrijven die ons altijd ondersteunen en die ons hebben geholpen om de goedkeuring van PEFC te bereiken.”

Meer informatie: