PEFC op “plein der Ambities”
PEFC Nepal vrouwen komen van de markt

Op donderdagmiddag 21 januari a.s. zal PEFC weer aanwezig zijn op het Plein der Ambities tijdens het nieuwjaarsevent van MVO Nederland. 

MVO Nederland bestond in 2014 10 jaar. Dit jubileum heeft MVO Nederland als aanleiding genomen om het meerjarenprogramma Ambitie 2020 tijdens haar nieuwjaarsevent in januari van dat jaar te lanceren. PEFC Nederland is partner van MVO Nederland en stond tezamen met andere partners op het ‘Plein der Ambities’ tijdens het event.

Ook dit jaar is er het Plein der Ambities op het MVO Nederland Nieuwjaarsevenement in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Dit jaar staan tijdens het event uitdagingen en oplossingen centraal. Waarbij MVO Nederland de keuze vroeg te maken uit de volgende uitdagingen:

  • 100% klimaatneutraal
  • zero waste
  • inclusief in het bedrijf
  • inclusief in de keten
  • inclusief in de samenleving

PEFC richt zich dan in dit rijtje op 100% klimaatneutraal, want bossen spelen een grote rol bij het opslaan van CO2 en het afstaan van zuurstof, O2. Door bossen duurzaam te beheren volgens de eisen en criteria van het PEFC-keurmerk blijft bos bestaan. De ambitie van het PEFC-keurmerk is dan ook:

Een wereld waarin we bossen duurzaam beheren 

Een samenleving gebouwd op duurzaamheid biedt perspectief op een goede toekomst. Ook voor onze kinderen & kleinkinderen, de toekomstige generaties.

PEFC Nepal vrouwen komen van de markt

Om hun toekomst veilig te stellen dienen we duurzaam om te gaan met de bossen. Bossen nemen CO2 op uit de atmosfeer en slaan dit op als koolstof in het hout, terwijl zuurstof (O2) aan de atmosfeer word afgegeven. Het voortbestaan van bossen is dan ook van groot belang.

In een PEFC gecertificeerd bos zorgt de boseigenaar ervoor dat wat geoogst wordt ook weer bijgroeit. Bossen leveren de grondstof hout dat door bedrijven in de handelsketen wordt verwerkt in producten en (bouw)projecten. PEFC gecertificeerde bedrijven in de handelsketen kunnen met het PEFC-keurmerk aantoonbaar maken dat zij maatschappelijk verantwoorde houtproducten en projecten leveren aan klanten.

Het PEFC-keurmerk geeft de garantie dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. 

Meer weten over Ambities 2020?
Bezoek de website van MVO Nederland.

 

19.01.2016