“Samen groeien – samen sterk”
Ben Gunneberg, CEO PEFC International

“Uit nieuwsgierigheid moeten we de kunst van innovatie omarmen om met nieuwe ideeën, producten en oplossingen onze visie – een wereld waarin mensen bossen duurzaam beheren – te promoten” zegt Ben Gunneberg, CEO van PEFC International bij de opening van de 21e Algemene Vergadering van PEFC.

“Omdat de behoeften en verwachtingen van de wereld veranderen, is het belangrijk dat wij mee evolueren. Beter nog, dat wij voorop blijven lopen en blijven nadenken over de beste manier waarop wij onze leden, boseigenaren en bedrijven in de handelsketen, kunnen bedienen. En dit zowel nu als in de toekomst. Tegelijkertijd moeten wij de bossen op aarde blijven beschermen en zo de levering van grondstoffen veiligstellen. Om dit te doen, dienen wij onze leden in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken,” vervolgt Ben Gunneberg.

“PEFC heeft een lange weg afgelegd. Wij zijn een groeiende familie, maar we moeten voor elkaar zorgen. Dat is iets wat we nooit moeten vergeten. We moeten elkaars bekwaamheid versterken. Dit om zo de vele voordelen die de bossen bieden te behouden en de rol van bossen om bij te dragen aan een duurzame samenleving te verstevigen.

Ben Gunneberg, CEO PEFC International

De manier waarop onze leden elkaar steunen is inspirerend; of het nu gaat over de oudere leden die de nieuwe financieel helpen bij hun PEFC-reis of over de deelname aan verschillende duurzame initiatieven in de wereld, van Zuid-Amerika tot en met Zuidoost-Azië.”

De CEO gaat verder in op het fantastische werk dat de PEFC-leden wereldwijd verrichten en licht enkele activiteiten van het afgelopen jaar toe. Van unieke innovatieve evenementen om het publiek te betrekken, over de feestvreugde van het uitbreiden van gecertificeerd bosareaal tot en met nieuwe partnerschappen en projecten. Een activiteitenverslag van het afgelopen jaar is te lezen in de PEFC Week nieuwsbrief.

‘We groeien samen en we zijn samen sterk” besluit Ben.

PEFC Forest Certification Week 2016 Bali