Samen voor onze bossen

Jullie weten dat bos een van de belangrijkste ecosystemen is

PEFC is het internationale keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Op dit moment beheren zo’n 1.000.000 boseigenaren hun bos volgens de eisen van het PEFC keurmerk. De belangrijkste kernwaarde van PEFC: het behoud van onze bossen zodat deze bij kunnen dragen aan een duurzame wereld. Een van de kernvoorwaarde van PEFC is dat na het oogsten in een PEFC-gecertificeerd bos ervoor gezorgd wordt dat er weer bomen bijgroeien. Zo verzekert het keurmerk PEFC dat het bos niet alleen op duurzame wijze beheerd wordt, maar ook dat bos bos blijft en een continue bron is van duurzaam hout. Bomen blijven dan CO2 opnemen en door het gebruik van dat hout in uit die bossen wordt de opslag van CO2 verlengd en de totale opslag vergroot.

Maar er wordt nog meer duurzaam gewerkt. De verwerkende bedrijven in de houtketen met een PEFC certificaat leveren aantoonbaar duurzame producten of bouwprojecten. Dat kan met zowel naald-, vuren-, tropisch of ander houtsoorten.

Zo werkt de hele keten, van bos tot product of project, aan het behoud van onze bossen.

Bossen voor klimaat, maar bomen doen meer

We weten dat bomen CO2 opslaan, ongeveer 1 ton per m3, maar bomen doen veel meer dan dat. Naast dat hout in de bouw gebruikt wordt, leveren de bossen bijvoorbeeld ook vruchten, noten en grondstoffen voor medicijnen. En wat te denken van materiaal voor kleding?

Bomen en bossen, zorgen voor het voortbestaan van dier- en plantensoorten. Wist je dat 80% van alle dier- en plantensoorten op de wereld van het bos afhankelijk zijn? Zelfs als de boom niet meer rechtop staat heeft deze een functie: wilde zwijnen en andere diersoorten scoren hun maaltijd daar want de paddenstoelen en ongewervelde dieren in de stam vinden zij lekker. Het liggend hout is ook een goede schuilplaats voor talloze insecten en voor bijvoorbeeld egels en muizen.

Gemiddeld gebruiken we per persoon zo’n 120 liter water per dag. Wist je dat 75% van het zoetwater op de wereld uit bossen komt? De wortels van bomen filteren het water. Let maar eens op als je gaat wandelen in het bos, je komt vast een bordje tegen waarop staat ‘waterwingebied’.

Bomen zijn airco’s. Ze kunnen wel tot 8 °C verschil maken. Door bomen strategisch om een gebouw heen te planten kan het gebruik van airco’s met zo’n 30% verlaagd worden. Dat bespaart ook nog eens energie.

Bomen dragen bij aan een duurzame wereld

Kortom, het is goed om op een verantwoorde manier met onze bomen en bossen om te gaan. Op dit moment gebeurt dat al op ruim 300 miljoen hectare, dat zijn zo’n 600.000.000 voetbalvelden, deze worden onder PEFC-certificaat beheerd. Natuurlijk willen wij bij PEFC dat het oppervlak duurzaam beheerd bos groeit.

Blog geschreven door Patricia Dolman, PEFC Nederland

PEFC maakt daarom financiën beschikbaar, maar ook kennis en technologie, om zodoende dichtbij maar zeker ook in verre landen duurzaam bosbeheer te stimuleren. Zo zijn er initiatieven in Afrika, Azië en Zuid-Amerika en heeft duurzaam bosbeheer al in vele landen een permanente plek in de maatschappij gekregen.

Sinds kort kan het beheer van bomen buiten het bos ook gecertificeerd worden. Denk aan lanen, parken en bomen bij boerderijen.

Samen kunnen we het verschil maken voor onze bossen

Help je ook mee? Kies dan voor PEFC-gecertificeerde producten en materialen. Het zijn kleine keuzes die een grote impact kunnen hebben. Kies je voor producten met het PEFC-keurmerk, dan weet je zeker dat het geproduceerd is met zorg voor ons bossen. Zo houden we samen onze bossen in stand.

PEFC. Samen voor onze bomen en bossen. Meer is te lezen op onze pagina Groene Geheimen.