Schorsing PEFC Rusland verlengd

Het bestuur van PEFC International heeft de schorsing van het Russische National Voluntary Forest Certification System (FCR) verlengd. Het nationale systeem is nu voor onbepaalde tijd geschort.

De schorsing is om in het licht van de huidige politieke situatie een succesvolle langdurige samenwerking te behouden om met PEFC Rusland duurzaam bosbeheer in de Russische Federatie in te ondersteunen. De schorsing ging in op 11 augustus 2022 en liep aanvankelijk tot 31 december 2022. De schorsing is nu voor onbepaalde tijd.

Wat betekent dit voor PEFC-gecertificeerde organisaties?

Certificaten die zijn uitgegeven tegen het Russische National Voluntary Forest Certification System (FCR) worden per 11 augustus 2022 niet erkend door PEFC. Dit geldt voor zowel bosbeheer- als Chain of Custody-certificaten. Gecertificeerde organisaties mogen daarom geen PEFC-claims en het PEFC-label gebruiken en mogen materiaal niet als PEFC-gecertificeerd verkopen.