Succesvolle audit voor PEFC groepsmanager DuraCert

DuraCert, een van de PEFC groepsmanagers, heeft haar PEFC groepscertificaat met succes weten te verlengen.

Tijdens de audit door certificeerder SCS (Scientific Certification Systems Global) bij DuraCert zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Dit resulteerde in een vlotte afhandeling en verlenging van het certificaat, her-certificering. Hiermee kunnen de ruim 100 bedrijven die aangesloten zijn bij het groepscertificaat met vertrouwen aantoonbaar PEFC-gecertificeerde producten op de markt blijven brengen. Zij worden hierbij door DuraCert ondersteund in hun werkwijze om te blijven voldoen aan de Chain of Custody certificeringscriteria van PEFC.

DuraCert is sinds 2012 PEFC Chain of Custody groepsmanager. Sinds begin 2016 heeft DuraCert het online system Mijn DuraCert. Met het online systeem worden de administratieve lasten voor bedrijven tot een minimum beperkt.

Groepscertificaat en MKB
Het PEFC groepscertificaat is bij uitstek geschikt voor de MKB want het is voor het MKB dan mogelijk om op eenvoudige wijze met professionele begeleiding een PEFC certificaat te behalen. De groepsmanager zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen ingericht zijn volgens de criteria en regels van PEFC en stelt hiervoor de benodigde middelen ter beschikking. Uiteraard zijn de kosten lager dan bij individuele certificering omdat de kosten voor certificering en de opzet en onderhoud van het systeem daarvoor door de gehele groep worden gedeeld.

Bedrijven met een maximum jaaromzet van 9 miljoen Zwitserse Franken (± € 7,3 miljoen) en max. 50 FTE kunnen zich aansluiten bij een PEFC-groepscertificaat. Een overzicht van alle PEFC groepsmanagers is te vinden op deze websitepagina, inclusief uitleg over PEFC Chain of Custody certificering.