Terug- en vooruitblik van de voorzitter

PEFC Nederland kijkt terug op een succesvol jaar ondanks de beperkingen door Covid-19. Er is vooral door het team veel energie gestoken in het bouwen met duurzaam hout en in het afronden van de nieuwe standaard voor Duurzaam Bosbeheer. Nieuwe projecten als de procurement claim, Bomen Buiten het Bos en de retail sector gaan we vooral in 2022 weer oppakken .

De belangstelling voor de Tomorrow’s Timber Talks in 2021 was ronduit goed, zeker gezien het feit dat deze voor het grootste deel digitaal plaats hebben gevonden. Talloze architecten zagen hun kans en lieten zich door Pablo van der Lugt en Atto Harsta informeren over de mogelijkheden van bouwen met hout. Dit sloot prima aan bij de snel groeiende belangstelling voor dit onderwerp in de bouwsector en de rest van de samenleving. Ook in 2022 zullen we in blijven zetten op het informeren van de beslissers in deze sector, maar we gaan ons dan vooral richten op de beslissers van de toekomst. Studenten bouwkunde vinden het vanzelfsprekend om toekomstbestendig te bouwen, en PEFC informeert ze graag over wat dit voor het gebruik van hout betekent.

Na het definitieve groen licht voor de nieuwe Nederlandse PEFC-standaard kunnen we in 2022 vol gas geven op het certificeren van Bomen Buiten het Bos. PEFC Nederland heeft als één van de eerste ter wereld ook bomen buiten het bos opgenomen in haar standaard. Omdat in Nederland de helft van de bomen buiten het bos te vinden is, is het belangrijk om voor het duurzaam beheer hiervan aandacht te vragen. Dit vormt een  goede kans voor gemeentes; zij worden zich steeds meer bewust van de waarde van de bomen op hun grondgebied, en ook de Nederlandse ambities voor nieuw aan te leggen houtopstanden zullen voor een flink deel buiten het bos tot stand moeten komen.

Samen met de Nederlandse brancheorganisatie voor palletproducenten EPV en haar Europese koepel FEFPEB gaan we komend jaar gas geven op de procurement claim. Dit is een nieuw instrument van PEFC Nederland waarmee bedrijven met één claim hun totaal aandeel gecertificeerd duurzaam hout inzichtelijk kunnen maken. Voor grote bedrijven, zoals DSM, die veel pallets gebruiken, wordt inzichtelijk wat hun palletleveranciers werkelijk presteren op het gebied van duurzaam houtgebruik. De procurement claim is niet alleen voor de emballage industrie, het is een aanvulling op de Chain of Custody standaard zodat alle PEFC-gecertificeerde bedrijven deze kunnen gebruiken.

In Nederland is het nog steeds belangrijk om ook de consumenten te overtuigen van het belang van duurzaam geproduceerd hout en producten van hout. De meest logische route daarbij is het samenwerken met retailers; zij zijn tenslotte de partijen die het dichtst bij de consument staan. En gelukkig onderkennen ook zij steeds meer het belang van duurzame productie. Hoewel in Nederland de consument -meer dan in de ons omringende landen- vooral geïnteresseerd lijkt in de prijs van een product, begint de aandacht te verschuiven naar de duurzame productie ervan. Dat is een goede zaak, en het PEFC keurmerk is natuurlijk dé manier om het consumenten gemakkelijk te maken ook daadwerkelijk te kiezen voor duurzaamheid.

Kortom, in 2022 is volop werk aan de winkel. Namens het team van PEFC spreek ik de hoop uit dat de aandacht voor het bos onverminderd groot blijft en al je ideeën tot bloei mogen komen.

Maarten Willemen, voorzitter PEFC Nederland