Update herzieningsproces van PEFC Chain of Custody Standaard

Met meer dan 20.000 Chain of Custody gecertificeerde bedrijven in ruim 70 landen, waarvan 1500 in Nederland, heeft de internationale Chain of Custody (CoC) standaard een enorme impact op de PEFC-gecertificeerde producten en op managementsystemen van bedrijven met een CoC-certificaat.

Dat betekent dat gezorgd moeten worden dat ook de vernieuwde standaard zo uitmuntend mogelijk zal zijn: zo eenvoudig mogelijk in gebruik, voldoen aan de verwachting van de klant, met behoudt van integriteit en robuustheid. PEFC herziet elke 5 jaar (inter)nationale standaarden om zo de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen, veranderende waarden, verwachtingen en verlangens van de samenleving te integreren.

De huidige stand van zaken
Halverwege 2016, gelijktijdig met de herziening van de PEFC™-trademark standaard, begon de herziening van de huidige Chain of Custody standaard. De verantwoordelijkheid voor de herziening ligt bij werkgroep 4, welke in maart/april a.s. voor de 7e maal bijeenkomt.
Voordat de herzieningsprocedure begon is eerst een wereldwijde publieke consultatieronde gehouden om belanghebbenden te vragen commentaar en bijdragen op de huidige Chain of Custody standaard te leveren. Het doel hiervan: onderzoeken op welke gebieden de standaard verbetert kan worden, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiksvriendelijkheid.

Wat gaat er waarschijnlijk veranderen?
Veel voorgestelde veranderingen zullen PEFC Chain of Custody certificering efficiënter en milieuvriendelijk maken, terwijl de robuustheid van het systeem behouden blijft. Zo zullen interne audit programma’s op afstand i.p.v. ter plaatse bij multi-site certificering (“remote internal audititing”) er voor zorgen dat minder gereisd hoeft worden, wat reis-gerelateerde kosten, tijd en CO2 uitstoot scheelt.

Ook de introductie van cross-site productgroepen betekent dat deze niet langer zullen worden gelimiteerd aan één productielocatie. In plaats daarvan zijn deze toegankelijk voor meerdere locaties van een multi-site certificering. Dat zorgt ook voor minder CO2 uitstoot.

De (her)introductie van een claim of label voor ‘puur’ materiaal, 100% gecertificeerd, zal klanten de mogelijkheid geven om gecertificeerd materiaal te kiezen en producten te kopen die alleen uit gecertificeerde bossen afkomstig zijn. Dit zal de uitbreiding van boscertificering positief stimuleren.

Om certificering gebruiksvriendelijker te maken zal een simpeler registratiesysteem voor de status van het certificaat van gecertificeerde bedrijven er voor zorgen dat het niet langer nodig is om deze zelf bij te houden. De publieke database van PEFC zal als officiële bron voor verificatie gelden voor de status van certificaten. Ook zal de termijn van credits binnen de volume kredietmethode worden verlengd van 12 naar 24 maanden. Dit verlengt de voorraadtermijn.

Een van de meest lastige hordes moet nog worden overwonnen: de uitbreiding van het PEFC Due Dillegence System (DDS), ofwel stelsel van zorgvuldigheidseisen. De uitbreiding zal de lat hoger leggen voor materiaal dat kan worden gemengd met gecertificeerd materiaal. In het bijzonder voor landen die een zwakke regelgeving en/of handhaving hebben.

Omdat het behoorlijk uitdagend is de DDS op een goede, maar ook toepasbare manier te integreren in de standaard, duurt het herzieningsproces langer dan gepland.

De volgende stappen
Naar verwachting zal de wereldwijde publieke consultatie halverwege 2019 plaatsvinden met het publiceren van de concept documenten welke door de werkgroep zijn opgesteld. Het wordt zeer gewaardeerd als geïnteresseerden daarop reageren. Het is namelijk belangrijk voor ons om feedback en inzichten te ontvangen. Je kan je kennis delen om ons te helpen met deze belangrijke standaard. Schrijf je in voor de ‘Standard Revision’ nieuwsbrief (Engels) om op de hoogte te blijven van de start van de consultatieronde.

Feedback vanuit de publieke consultatie kan een significante impact hebben voor de volgende stappen. Als er geen grote veranderingen nodig zijn zal de standaard eind 2019 ter stemming aan de Algemene Vergadering (General Assembly) van PEFC International worden aangeboden. Indien er meer werk nodig is zal dit waarschijnlijk in 2020 zijn.

Wat betekenen deze veranderingen voor bedrijven?
Zodra de standaard is goedgekeurd gaat een transitieperiode van twee jaar in. Dit om er voor te zorgen dat bedrijven, certificerende instellingen en accrediterende instellingen tijd hebben om de nieuwe standaard te begrijpen en implementeren. Deze transitieperiode gaat gepaard met trainingen en webinars op nationaal en internationaal niveau.

Doe mee

  • Bezoek de standaard herziening website (Engels);
  • Schrijf je in op de nieuwsbrief voor standaard herzieningen (Engels);
  • Klik hier voor het laatste nieuws (Engels).

Algemene informatie over herzieningsprocessen bij PEFC is hier te lezen (Nederlands).

Contact
Voor vragen over het herzieningsproces, neem dan gerust contact op met Marten de Groot, coördinator Beleid en Registratie bij PEFC Nederland, emailadres: marten.de.groot@pefc.nl.