Verse of gerecyclede vezels? Het antwoord is beiden!
Bos Dalfsen

Heb je je ooit afgevraagd of het duurzamer is om verse of gerecyclede vezels te gebruiken voor papier? Het is goed de vraag te stellen, maar een vraag die niet beantwoord kan worden met een ja voor één van de twee.

Het nieuwste Facts & Trends* rapport van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Forest Solutions Group maakt duidelijk dat verse en gerecyclede vezels elkaar aanvullen voor de levering van duurzame hernieuwbare grondstoffen en producten.

PEFC_wbcsd_ logo_klein Waarom vullen verse en gerecyclede vezels elkaar aan?

Zonder verse vezels zouden er geen gerecyclede vezels beschikbaar zijn. Bovendien, vezels kunnen niet eindeloos gerecycled worden: er zijn grenzen aan het aantal keer dat papier en karton opnieuw gebruikt kan worden. Niet alleen gaan er vezels verloren tijdens het recycling proces, ook worden vezels steeds minder bruikbaar. Door verse vezels in te zetten blijft papier de gevraagde eigenschappen voor een eindproduct behouden.

In ontwikkelde landen bereikt het recyclen van papier en karton door consumenten en bedrijven praktisch al het maximale volume dat verwezenlijkt kan worden. Hiermee kan niet aan de totale volume vraag voldaan worden voor nieuwe papierproducten. Papierfabrikanten gebruiken al meer dan 50% gerecyclede vezels voor nieuwe papierproducten.

Het rapport Facts & Trends* wijst op het belangrijke voordeel van certificering van materiaal. Het verstrekt informatie over de bossen waaruit de vezels afkomstig zijn. Door gecertificeerde grondstoffen in te kopen met een keurmerk zoals PEFC kunnen bedrijven zich ervan verzekeren dat de vezels in het papieren eindproduct afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen, waarbij rekening is gehouden met zowel milieu als sociale aspecten.

Bossen bieden een duurzaam en zeer goed recyclebare grondstof: hout. Vezels welke gemaakt worden van hout worden gebruikt om papier, karton en andere producten te maken. Het recyclen van hout- en papierproducten is essentieel voor een efficiënt gebruik van grondstoffen en draagt bij aan een circulaire economie.

* Het Fact & Trends rapport is ontwikkeld door de WBCSD Forest Solutions Group met uitgebreide technische ondersteuning van de National Council for Air and Stream Improvement (NCASI). Het ondersteunt de dialoog met de belangrijkste gebruikers van bos gebaseerde producten, met name fabrikanten van consumentenproducten, WBCSD-leden en andere belanghebbenden bij overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het is een aanvulling van WRI & WBCSD Sustainable Procurement Guide voor hout- en papier producten.

 

Meer informatie

 

16.06.2015