Waarde van bomen buiten het bos wereldwijd steeds meer erkend

De waarde van bomen buiten het bos wordt wereldwijd steeds meer erkend. Zo bleek ook tijdens de 2023 PEFC week. PEFC combineerde de jaarlijkse PEFC week dit jaar met de jaarlijkse conferentie van Sustainable Forestry Initiative (SFI), deze keer in het prachtige Vancouver, Canada.

SFI is een duurzaamheidsorganisatie voor bosbeheer die actief is in de VS en Canada. SFI is ook onderdeel van de PEFC alliantie, zij hebben ‘endorsement’ (goedkeuring en erkenning) ontvangen van de General Assembly (algemene vergadering) PEFC.

Marten, de National Secretary van PEFC Nederland, ging erheen om te praten over de nieuwe Nederlandse ‘Bomen Buiten het Bos’ (Trees Outside Forest) standaard en SFI’s ‘Urban Forestry’ standaard. Recentelijk zijn zowel PEFC’s Bomen Buiten het Bos en SFI’s Urban Forestry standaarden gelanceerd. Marten is betrokken geweest bij de opzet en ontwikkeling van Bomen Buiten het Bos voor PEFC.

Beide standaarden zijn opgezet om bomen buiten bosgebieden te kunnen certificeren. Bomen groeien immers niet alleen in het bos.

Landeigenaren, agrariërs en publieke instanties zoals gemeentes kunnen met de nieuwe PEFC standaard aantoonbaar maken dat hun beheer van Bomen Buiten het Bos duurzaam is. SFI’s Urban Forestry standaard richt zich op bomen binnen de bebouwde kom.

Bomen zijn airco’s
Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Ze staan op vele plekken: in parken, langs straten en lanen in dorpen en steden, langs erfgrenzen en op groensingels in het landschap. Dat bomen CO2 opslaan en klimaatverandering tegengaan, weten we al, maar bomen doen nog veel meer.

Bomen zuiveren lucht en zorgen voor verkoeling. Ze kunnen wel 2 tot 8 °C verschil maken. Door bomen strategisch om bebouwing heen te planten kan het gebruik van elektrische airco’s met zo’n 30% verlaagd worden. Dat bespaart energie.
Daarbij vangen bomen water op en vinden kleine zoogdieren, vogels en tal van insecten er hun voedsel en schuilplaats.

Een voorbeeldfunctie
Stadsbomen en andere bomen buiten het bos kunnen een voorbeeld zijn voor hoe mensen denken over bomen en daarmee ook over bossen. Ze vervullen een soort voorbeeldfunctie, ook voor groen in het algemeen.

Bosbouw en de First Nations in Canada
Een les die we van de Canadezen kunnen leren is hoe dicht zij bij het bos en de natuur om zich heen staan. Bosbouw in Canada is veel groter en belangrijker dan hier. Dat is ook niet gek, want 54% van het Canadese landoppervlak is bedekt met bos: zo’n 350 miljoen hectare.

Dat is wel 10% van het wereldwijde bosareaal! Canada is dan ook land nummer 3 met het meeste bos in de wereld.

In Canada -en ook tijdens de PEFC/SFI week in Vancouver- is er veel aandacht voor inheemse volkeren. Dit bleek uit de traditionele openings- en sluitingsceremonie en de grote ruimte die er was voor sprekers van inheemse stammen.

Ook werd er een excursie georganiseerd naar het First Nations Information Governance Centre, waar veel kennis over het bos en beheer is gedocumenteerd en opgeslagen. Deze kennis wordt met veel respect behandeld en erg serieus genomen.

Interesse?
Heb jij als landeigenaar, agrariër of publieke instanties interesse in het certificeren van het beheer van bomen buiten het bos? Lees er hier meer over of neem contact op met Marten de Groot.

Samen voor onze bomen en bossen. Samen maken we het verschil!

Help je mee?