Webinar introductie van de nieuwe EU-verordening inzake ontbossing

Hieronder is de opname te zien van de webinar over de nieuwe EU-verordening inzake ontbossing op 20 april 2023:

Schuif aan tijdens de webinar op aanstaande donderdag 20 april.  Tijdens de webinar wordt de nieuwe EU-ontbossingsverordening geïntroduceerd in relatie tot PEFC. Ontdek hoe jouw bedrijf kan profiteren van PEFC-certificering om de naleving van de EUDR aan te tonen.

De webinar, gevolgd door een live Q & A, is gratis bij te wonen en zal in het Engels zijn. De webinar wordt twee keer gehouden: om 10.00 uur en om 15.00 uur Nederlandse tijd.  Kies welke tijd jou het beste uitkomt en schrijf je in!

De EU-ontbossingsverordening

De Europese Unie (EU) heeft in december 2022 overeenstemming bereikt over de nieuwe EU-wet  met betrekking tot ontbossingsvrije handelsketens: de EU Deforestration Regulation, EUDR. De nieuwe EU-wet zal de wereldwijde ontbossing en aantasting van bossen als gevolg van productie en consumptie in de EU bestrijden door een aantal belangrijke goederen aan te pakken, waaronder hout en rubber en daarvan afgeleide producten,  die  door de EU in- of uitgevoerd worden.

Als de EUDR-wet in de hele EU van kracht wordt (verwacht wordt in mei/juni 2023), mogen de goederen alleen op de EU-markt worden geïmporteerd of geëxporteerd als ze ontbossingsvrij en legaal zijn en als dit wordt ondersteund door een verplichte due diligence-verklaring die is uitgevoerd door bedrijven. Ontbossingvrij betekent: geproduceerd op land dat na 31 december 2020 niet ontbost is en legale middelen die voldoen aan alle relevante toepasselijke wetten die van kracht zijn in het land van productie.

Exploitanten en handelaren hebben 18 maanden de tijd om de nieuwe regels toe te passen. Ondernemingen in het MKB krijgen zes maanden extra.

De nieuwe regels zullen wereldwijd grote gevolgen hebben. In het geval dat de regels niet worden nageleefd, zal de EUDR namelijk voorkomen dat producten, gelinkt met ontbossing, worden verkocht of geëxporteerd uit de EU. De EUDR breidt de reikwijdte uit en vervangt geleidelijk de EU-houtverordening (EU Timber Regulation, EUTR).

Ons inleidende webinar over de ontbossingsverordening op donderdag 20 april zal ingaan op de volgende onderwerpen:

  • De introductie EUDR-doelstellingen en de gevolgen daarvan;
  • Hoe goed PEFC is afgestemd op de EUDR;
  • Hoe kunnen bedrijven profiteren van PEFC om naleving van de EUDR aan te tonen;
  • De impact van een verordening als EUDR in de praktijk;
  • Live Q & A.

Schrijf je nu in!