Gegevens PEFC & FSC tonen groei van dubbele boscertificering

Het aantal hectare bos dat dubbel gecertificeerd is, is toegenomen. Dit blijkt uit de meest recente gegevens van de twee internationale boscertificeringssystemen PEFC en FSC gezamenlijk.

Sinds 2017 verzamelen PEFC™ en FSC® gezamenlijk gegevens over dubbele certificering van bos per land om betrouwbare cijfers te kunnen geven aan overheden, onderzoekers en andere belanghebbenden over de totaal cijfers van gecertificeerd bosoppervlak. De gegevens van de organisaties gezamenlijk geven aan dat het totale gecertificeerde bosoppervlakte wereldwijd met 3,7 miljoen hectare groeide tussen december 2016 en juni 2017. Helaas steeg het dubbel gecertificeerde bosgebied met 1 miljoen hectare (25% van de groei).

Medio 2017 was in totaal 431,4 miljoen hectare bos gecertificeerd (2016: 427,7), of PEFC of FSC, daarboven op is 71,1 miljoen hectare (16,5%) dubbel gecertificeerd (2016: 70,1 miljoen / 16,5%).

Help ook dubbele certificering te voorkomen

“Dit is eigenaardig gezien onze gemeenschappelijke doelstelling om duurzaam bosbeheer wereldwijd uit te breiden”, zegt Ben Gunneberg, CEO van PEFC International. “Elke hectare dubbel gecertificeerd bosgebied is een hectare te veel.”

“Een van de redenen voor dubbele certificering is de vraag uit de markt. Bij deze vraag spelen bedrijven een rol: door beide systemen, PEFC en FSC, te accepteren, verwijderen bedrijven de druk op de boseigenaren om bossen dubbel te certificeren.”

“Deze acceptatie zal op zijn beurt helpen om de waardevolle financiële middelen in te zetten om te promoten en te stimuleren bij boseigenaren om ook hun bosbeheer te certificeren en zo het gecertificeerde bosoppervlakte uit te breiden,” memoreert de heer Gunneberg.

Meer informatie: