PEFC jaaroverzicht 2021 – een jaar vol innovaties en nieuwe samenwerkingen

Het aantal gecertificeerde hectaren bos en gecertificeerde bedrijven bleef groeien en twee nieuwe systemen kregen PEFC-goedkeuring. Waaronder een van hen het allereerste regionale systeem dat werd goedgekeurd.

We bleven opereren als een wereldwijd team, waarbij we samenwerkten en elkaar steunden. Belangrijke activiteiten in 2021 waren onder meer de lancering van een nieuwe database en het faciliteren van de overgang naar de 2020-normen.

We werken met steeds meer leden wereldwijd en bevorderen regionale samenwerking tussen onze leden en potentiële toekomstige leden. In 2021 hebben we grote stappen gezet in Centraal-Afrika en Zuidoost-Europa.

We hebben onze samenwerking geïntensiveerd met verschillende actoren uit de toeleveringsketen op het gebied van bossen, waaronder marktsectoren zoals de bouw, verpakkingen, meubels en mode. Door onze partners ter plaatse te bereiken, maken we van hen onze ambassadeurs voor duurzaamheid en boscertificering.

Het Nederlandse initiatief genaamd  ‘Tomorrow’s Timber Talks’ is afgelopen jaren erg succesvol gebleken. Deze CPD-geaccrediteerde workshops zijn ontwikkeld om kennis over te dragen aan architecten, ontwerpers, bouwers, beleidsmakers en ontwikkelaars in de bouw, te inspireren en bij te praten over de laatste ontwikkelingen met hout en houtproducten. De Tommorow’s Timber Talks zijn keer op keer volgeboekt en het initiatief is zelfs de grens over gegaan, ze worden nu ook in Engeland gegeven en zijn de workshops ook daar CPD-geaccrediteerd.
Tezamen met PEFC International werd in maart 2021 een succesvolle Tomorrow’s Timber Talk webinar gegeven door dr. Pablo van der Lugt. De reeks webinars wekte de interesse van een internationaal publiek.

Het Jaaroverzicht geeft inzicht in het werk en enkele van de belangrijkste prestaties van PEFC en onze partners in 2021 – kijk maar!