WNF studie bewijst sterkte van PEFC in duurzaam bosbeheer

Een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF) toont duidelijk aan dat de PEFC bosbeheer eisen voor een groot deel in lijn zijn met de eigen visie en doelstellingen van WNF. Dit wordt gedemonstreerd door het feit dat PEFC voor meer dan twee derde voldoet aan de WNF CAT indicatoren.

Het WNF Certification Assessment Tool (certificeringbeoordelingsmiddel, kortweg CAT) is een geformaliseerde methodiek gebaseerd op de meningen en adviezen van WNF om certificatiesystemen te evalueren, te vergelijken en te bekijken in hoeverre de systemen zijn afgestemd op de missie en doelstellingen van WNF. Uit de WNF CAT blijkt dat PEFC voor 70% voldoet aan de indicatoren voor de ‘Standard Strengths’ (standaardsterkte) die duurzaam bosbeheer en gerelateerde vraagstukken zoals biodiversiteit, water en bodem, rechten van werknemers en relaties met de gemeenschap dekken. WWF CAT

“We waarderen het dat de resultaten duidelijk de waarde van het werk van PEFC tonen, waardoor de inspanningen van honderdduizenden gecertificeerde boseigenaren wereldwijd wordt erkent”, aldus Ben Gunneberg, Secretaris-generaal van PEFC International.

De afstemming tussen de WNF CAT ‘System Strengths’ indicatoren en de PEFC eisen welke zaken als bestuur en conformiteitsbeoordelingen behandelen is minder uitgesproken. Dit is te wijten aan de smalle focus die WNF heeft toegepast op deze indicatoren. PEFC maakt gebruik van wereldwijde erkende ISO processen voor de conformiteitsbeoordeling en benut multi-stakholder processen voor het beheer. PEFC heeft ook een uitgesproken voorkeur voor de identificatie van de negen stakeholder groepen zoals gedefinieerd door Agenda 21 (door de Verenigde Naties), in tegenstelling tot de drie stakeholder groepen vereist in de WNF CAT indicatoren.

“WNF heeft een bekende voorkeur voor ISEAL voor de conformiteitsbeoordeling en voor het zogenaamde driekamersysteem, dus de indicatoren zijn niet geschikt om de aanpak van PEFC te waarderen”, verklaart de heer Gunneberg. “Echter, de WNF CAT geeft slechts de standpunten van één belanghebbende. Voor PEFC als organisatie met meerdere belanghebbenden is het belangrijk om de verwachting van een breed scala aan belanghebbenden te vervullen, niet alleen WNF.”

“We hopen dat WNF kan accepteren dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden, certificering kan op verschillende manieren worden bereikt, met dezelfde resultaten. Uit de WNF CAT blijkt dat PEFC al aanzienlijk bijdraagt aan de doelstellingen van WNF en geeft aan dat er wellicht talloze win-win kansen zijn waar beide organisaties baat bij hebben door de samenwerking te versterken. Wij kijken ernaar uit om hieraan samen te werken met WNF.”

Meer informatie

WWF Certification Assessment Tool V3: PEFC

26.05.2015