Onze mondiale kracht is onze lokale sterkte
PEFC International General Assembly 2015

“Als organisatie hebben we een zeer belangrijke rol bij het behalen van de Sustainable Development Goals”, zegt Ben Gunneberg, CEO van PEFC International, bij het openen van de 20e Algemene Ledenvergadering van PEFC International in Montreux, Zwitserland.

Ben Gunneberg CEO PEFC International

“Wij kunnen door ons werk in het bos en met bos-afhankelijke mensen en gemeenschappen direct bijdragen aan 14 van de 17 doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Wij zijn vastbesloten om de grootst mogelijke bijdrage te leveren bij de realisatie van deze belangrijke doelstellingen”, vervolgt de heer Gunneberg.

De 17 SDG’s zijn een reeks ambitieuze intergouvernementele doelstellingen met 169 streefpunten, met het uiteindelijke doel om armoede te beëindigen en te strijden tegen ongelijkheid en onrecht. Ze maken deel uit van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en zijn tijdens de Verenigde Naties Sustainable Development Summit op 25 september jl. door de wereldleiders omarmd.

“80% van ’s werelds armsten leven in en rond bossen, we hebben een rol te spelen bij het in staat stellen van deze gemeenschappen om een duurzaam levensonderhoud te verkrijgen en ze daarmee uit de armoede te halen” vervolgde de heer Gunneberg. “Ons werk moet verder gaan dan het bosbeheer. Wij moeten sterker de nadruk leggen op niet-houtproducten uit het bos [redactie: zoals paddenstoelen en ingrediënten voor medicijnen], bomen die buiten het bos staan, en op een landschapsbenadering. We hebben duurzame landschappen nodig voor duurzaam levensonderhoud”.

“100 miljoen mensen hebben geen huis, 1 miljard mensen leven in sloppenwijken – de wereld heeft behoefte aan meer woningen”, zei Ben Gunneberg, refererend aan SDG’s doelstelling nummer 11. “Als je een standaard huis van hout bouwt, heeft het 50% minder broeikasgas-emissie gedurende de hele levensduur, dan een huis gebouwd van beton. Dus waar moeten we nieuwe huizen van bouwen? Beton of hout?

Ben Gunneberg wees ook op een aantal werkzaamheden van de PEFC leden uit de hele wereld. Van het Guinness World Record planten van bomen door SFI in Noord-Amerika, de grote hoeveelheid van PEFC-gecertificeerd hout gebruikt tijdens de Milan Expo 2015 en de inspanningen van belanghebbenden in Nieuw-Zeeland en India bij het verkrijgen van een PEFC lidmaatschap.

De bosstandaard van Nieuw-Zeeland is begin van deze maand goedgekeurd door PEFC International. Met 9,5 miljoen hectare bos, is het land voor meer dan een derde bedekt met bos. Bosbouw speelt een belangrijke rol in Nieuw-Zeeland, zo’n 17.000 werknemers en hun gezinnen zijn afhankelijk van deze sector. “We zijn zeer verheugd boseigenaren en managers te kunnen voorzien van een door PEFC goedgekeurd certificeringssysteem”, aldus Dr Andrew McEwen, voorzitter van de New Zealand Forest Certification Association (NZFCA).

PEFC International 20e Algemene Ledenvergadering Montreux Zwitserland
“Hoewel we dit jaar vele spannende en positieve gebeurtenissen hebben gehad, moeten we ook het trieste verlies van onze dierbare vriend en collega Richard Stanton noemen”, zei Gunneberg naar aanleiding van het tragische verlies van Richard, secretaris-generaal van AFS, eerder dit jaar tijdens een fiets ongeval. “We zijn er trots op deel te nemen aan de Richard Stanton Memorial Trophy for Excellence in Forestry Management. Wij missen Richard enorm en wij zullen de award blijven ondersteunen”.

Bij het sluiten van zijn toespraak, bedankte de heer Gunneberg alle leden, medewerkers en board voor het werk in het afgelopen jaar. “Dit alles is niet mogelijk zonder jullie allemaal… Onze mondiale kracht is onze lokale sterkte.”

15.12.2015

Foto’s: Jorge Romero (JRPD).